Gå videre til innhold
Disputas Sanna Matsson – kunnskap for taredyrking

Pressemelding -

Disputas Sanna Matsson – kunnskap for taredyrking

Vi er så stolte over vår kollega Sanna Matsson som nå er klar til å forsvare sin avhandling for graden Philosophiae doctor (ph.d.) ved UiT Norges arktiske universitet. Dato for disputas og prøveforelesning er torsdag 4. mars. Både prøveforelesning og disputas gjennomføres digitalt og strømmes slik at publikum kan følge arrangementene.

Tema for Sanna sin avhandling er tare-dyrking med spesielt fokus på sukkertare (Saccharina latissima). Denne arten regnes som den best egnede tarearten for oppdrett langs Norskekysten. En utfordring knyttet til tareoppdrett er at taren utgjør vert for ulike påvekstorganismer og dette forringer kvaliteten på taren. For å bistå tare-dyrkere i å identifisere optimalt tidspunkt for utsåing og innhøsting, så har Matsson undersøkt groe på ulike breddegrader, sesonger og havdybde samt knyttet til tarens alder og næringsinnhold. Arbeidet er del av prosjektet MACROSEA som ledes av SINTEF Ocean.

Prøveforelesning kl. 10:15 – 11:00

Environmental connectivity of kelp forests and seaweed farms with the surrounding ecosystems

Disputas kl. 12:15 – 15:00

Fouling of macro epibionts on cultivated Saccharina latissima (Phaeophyceae) - In situ temporal and spatial variation

Følg arrangementene her: https://mediasite.uit.no/Mediasite/Catalog/Full/ff45c0e54a53468db99072c6d000014a21

Avhandling er tilgjengelig via Munin: https://munin.uit.no/handle/10037/20519

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Trude Borch

Trude Borch

Pressekontakt Seniorforsker +47 979 65 179

Relatert innhold

Fra forskning til bærekraftig verdiskaping

Akvaplan-niva AS er et forsknings- og rådgivingsselskap i NIVA-gruppen (Norsk institutt for vannforskning). NIVA-gruppen består av stiftelsen NIVA, og de heleide datterselskapene Akvaplan-niva AS, NIVA Chile og NIVA China Ltd med over 400 ansatte og sterke fagmiljø. Akvaplan-niva har hovedkontor i Framsenteret i Tromsø og kontorer i Alta, Bodø, Trondheim, Oslo, Bergen og Reykjavik. Vi har pr i dag 130 ansatte. Vår forskningsstasjon FISK ligger på Kvaløya, ca 2 mil fra Tromsø sentrum.

Vi tilbyr rådgivningstjenester og FoU-bistand innen akvakultur for alle vann-tilknyttede miljøutfordringer. Forskning er en meget viktig del av vår virksomhet og våre forskere har kompetanse innen biologi, økologi, økotoksikologi, kjemi og oseanografi. Våre viktigste kundegrupper er havbruksnæringen, energi-sektoren og ulike forskningsfond. Akvaplan-niva er ISO 9001 sertifisert og har egne kjemiske og biologiske laboratorier som er akkreditert i henhold til anerkjente standarder.

Akvaplan-niva
Hjalmar Johansens gate 14
9007 Tromsø
Norway