Skip to main content

Før tok Forsvaret vare på meg, nå må jeg ta vare på Forsvaret

Pressemelding   •   okt 08, 2018 15:25 CEST

Leder BFO, Jens Jahren, er mellomfornøyd med budsjettet

Regjeringen hadde her en gylden sjanse til å vise vilje på 2 % BNP målet. Selv om de holder seg til gjeldende Langtidsplan.

Regjeringen holder seg strengt til Langtidsplanen med noen endringer:

  • Totalt styrkes budsjettet med reelt 2,46 mrd. Det er positivt ift vedtatte langtidsplan
  • Stortingets beslutning om å øke ambisjonsnivået i landmakten finansieres med 341 millioner
  • Det bevilges 312 mill til nye KV fartøy
  • Det legges opp til økt trening og øving, mer seiling i sjøforsvaret og økt bemanning

Det BFO savner er en styrking av driftsbudsjettene samt reelt fokus på personellet. Slik budsjettet nå foreligger vil driftssituasjonen forverres. Dette går særlig utover utholdenhet og reaksjonsevnen. De ambisjons-økningene som skisseres innen øving, trening, seiling og bemanning vil bli krevende. Det er lite påfyll med nytt personell, og kompetanse-produksjonene er redusert gjennom utdanningsreformen. I tillegg ser vi flere steder økende avgang.

BFO er Norges største tjenestemannsorganisasjon for militært personell. Over 10.000 medlemmer totalt gjør BFO til den nest største organisasjon i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Stat (YS-Stat). BFO er partipolitisk uavhengig, og har medlemmer i alle aldre og gradsnivåer. BFO har en demokratisk struktur, bygget på lokal tilstedeværelse gjennom mer enn 50 lokalforeninger i 5 regioner, kombinert med en ressurssterk sentral administrasjon. Som arbeidstakerorganisasjon er BFO opptatt av hva vi oppnår i arbeidet med å ivareta medlemmenes økonomiske og sosiale rettigheter.