Gå videre til innhold
BFO gjennomfører Kongress 3. - 5. november 2020. Foto: Lars-Andreas Irgens / BFO
BFO gjennomfører Kongress 3. - 5. november 2020. Foto: Lars-Andreas Irgens / BFO

Pressemelding -

Kongress 2020 - Befalets Fellesorganisasjon

Kongressen er BFOs høyeste myndighet og består av 1,25 % av BFOs stadig tjenestegjørende medlemmer. Ordinær kongress gjennomføres hvert tredje år.

BFOs 11. ordinære kongress gjennomføres 3. - 5. november på Quality Airport Hotel Gardermoen. I år møter 79 delegater for å diskutere og bestemme BFOs retning for kommende periode. Delegatene kommer fra hele Forsvaret og representerer alle våre 6500 tjenestegjørende aktive medlemmer!

På åpningsdagen vil Forsvarsministeren, Forsvarssjefen og YS lederen ha hilsningsforedrag til kongressen.

Pressen inviteres til å overvære åpningsprogrammet.

Program

14:00 Registrering av pressen
15:00 Seremoniell åpning av kongressen

  • Tale ved Frank Bakke Jensen / Forsvarsminister
  • Tale ved General Eirik Kristoffersen / Forsvarssjef
  • Tale ved Erik Kollerud / Leder YS
  • Tale ved Jens B. Jahren / Leder BFO
  • Tildeling av BFO Hederspris ved leder Hederspriskomiteen

Ca. 16:30 program slutt for seremoniell åpning.

Vi legger opp til at talere er tilgjengelige for pressen etter seremonien.

Related links

Emner

Tags


BFO er Norges største tjenestemannsorganisasjon for militært personell. Ca 10.500 medlemmer totalt gjør BFO til den nest største organisasjon i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Stat. BFO er partipolitisk uavhengig, og har medlemmer i alle aldre og gradsnivåer. BFO har en demokratisk struktur, bygget på lokal tilstedeværelse gjennom mer enn 50 lokalforeninger i 5 regioner, kombinert med en ressurssterk sentral administrasjon. Som arbeidstakerorganisasjon er BFO opptatt av hva vi oppnår i arbeidet med å ivareta medlemmenes økonomiske og sosiale rettigheter.

Pressekontakt

Mariell Halstensen

Mariell Halstensen

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver Kommunikasjon, web, sosiale medier 93804855
Jens Jahren

Jens Jahren

Pressekontakt Leder Forsvarspolitikk, Befalets Fellesorganisasjon 93005202
Rune Rudberg

Rune Rudberg

Pressekontakt Nestleder Forsvarspolitikk, Befalets Fellesorganisasjon 93420377
Viggo Holm

Viggo Holm

Pressekontakt Leder Kommunikasjonsavdelingen 40036653

Relatert materiale

Relaterte nyheter

Relaterte events

Du forsvarer landet - Vi forsvarer deg

Den største fagforeningen for alt militært tilsatt personell - fra elev til general/admiral. Vi har ingen partipolitiske bindinger og er medlem av YS-Stat.