Gå videre til innhold
Forsvaret trenger folk!

Nyhet -

Forsvaret trenger folk!

Vår medlemsundersøkelse viser at Forsvaret er sterkt underbemannet! Det er de ansatte som skaper operativ evne, og de kan ansettes nå!

Samtidig må de beholdes, det krever utvikling og styrking av incentiver og en bedret forutsigbarhet som ansatt.

I medlemsundersøkelsen spurte vi om antall timer i timebanken, og om hvilke planer er lagt for å avvikle disse opparbeidede timene. Dessverre viser undersøkelsen at antall timer er alt for høyt, og at Forsvaret i stort ikke har noen god plan for å bli kvitt disse timene. I tillegg viser undersøkelsen at årsakssammenhengen ikke peker på ett enkelt moment, men flere sammensatte momenter.

Hovedfunnene i vår medlemsundersøkelse er:

  • Det er misnøye med arbeidsbelastningen. Årsaken ligger i for lav bemanning, omstillingskostnader, innføring av «selvbetjening» løsninger som skaper mer-arbeid, merarbeid for linjeleder.
  • Det er få som ser positive effekter av HR transformasjonen.
  • Det er få omstillingsprosesser hvor man oppnår stabile driftssituasjoner før man tar neste omstillingsprosess.
  • Det er liten styring av de ansatte mht arbeidsbelastning og uttak av merforbruk av arbeidstid.

Våre tall viser at det årlig slutter 1000 BFO medlemmer i Forsvaret, og over 600 av disse er under 30 år. En kan anta at de andre arbeidstakerorganisasjonene i Forsvaret har tilsvarende tall, og dermed er det reelle tallet for hvor mange som slutter mye høyere.

«It is a mistake to try to look too far ahead. The chain of destiny can only be grasped one link at a time” Winston Churchill.

Det er bekymringsfullt at Forsvaret ikke klarer å beholde ungt personell, selve drivkraften i vår kampkraft!

Forsvaret taper kampkraft på grunn av personellflukten!

BFO er tydelig på at Forsvaret nå må gis rom for å kunne ansette flere folk, at årsverkrammene økes slik at Forsvaret kan driftes forsvarlig. Dette kan gjøres i dag!

Emner

Kategorier

Kontakter

Jens Jahren

Jens Jahren

Pressekontakt Leder Forsvarspolitikk, Befalets Fellesorganisasjon 93005202
Rune Rudberg

Rune Rudberg

Pressekontakt Nestleder Forsvarspolitikk, Befalets Fellesorganisasjon 93420377
Viggo Holm

Viggo Holm

Pressekontakt Leder Kommunikasjonsavdelingen 40036653
Øyvind Førland Olsen

Øyvind Førland Olsen

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver PR & Kommunikasjon 92840219 Kontakt oss

Relatert innhold

Relaterte events

Du forsvarer landet - Vi forsvarer deg

Den største fagforeningen for alt militært tilsatt personell - fra elev til general/admiral. Vi har ingen partipolitiske bindinger og er medlem av YS-Stat.