Gå videre til innhold
Marinen settes på vent, som er å skyve en baugbølge foran seg som må tas igjen
Marinen settes på vent, som er å skyve en baugbølge foran seg som må tas igjen

Pressemelding -

Langtidsplan for forsvarssektoren - svarer ikke på utfordringene

I dag kom Regjeringens svar på de sikkerhetspolitiske utfordringene som flere har skissert som reelle og sannsynlige. Hovedinntrykket fra BFO er vel at dette ikke var som ønsket – heller ikke som ventet. Det dekker for lite, endres for sent og planen er lite konkret.

Førsteinntrykket var ikke bra. Det skjer for lite i neste periode, og det Regjeringen ville snakke om, handler om forpliktelser i perioden 2025 og utover. Dermed slipper man å finansiere det som er innholdet i planen.

Til tross for at flere, Forsvarsministeren selv inkludert, erkjenner behovet for å styrke bemanningen, er det svært lite som tyder på at dette kommer til å skje. Det ble sagt at man planlegger en økning på 550 ansatte – men dette er nesten kun det Hæren trenger alene for å etablere en rekruttskole, styrke FLF og bygge opp igjen 2Bn som manøverbataljon. Den fjerde bataljonen planlegges i 2026 – så da er veksten i neste LTP allerede skissert.

Related links

Emner

Tags


BFO er Norges største tjenestemannsorganisasjon for militært personell. Ca 10.400 medlemmer totalt gjør BFO til den nest største organisasjon i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Stat. BFO er partipolitisk uavhengig, og har medlemmer i alle aldre og gradsnivåer. BFO har en demokratisk struktur, bygget på lokal tilstedeværelse gjennom mer enn 50 lokalforeninger i 5 regioner, kombinert med en ressurssterk sentral administrasjon. Som arbeidstakerorganisasjon er BFO opptatt av hva vi oppnår i arbeidet med å ivareta medlemmenes økonomiske og sosiale rettigheter.

Pressekontakt

Mariell Halstensen

Mariell Halstensen

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver Kommunikasjon, web, sosiale medier 93804855
Jens Jahren

Jens Jahren

Pressekontakt Leder Forsvarspolitikk, Befalets Fellesorganisasjon 93005202
Rune Rudberg

Rune Rudberg

Pressekontakt Nestleder Forsvarspolitikk, Befalets Fellesorganisasjon 93420377
Viggo Holm

Viggo Holm

Pressekontakt Leder Kommunikasjonsavdelingen 40036653

Relaterte nyheter

Du forsvarer landet - Vi forsvarer deg

Den største fagforeningen for alt militært tilsatt personell - fra elev til general/admiral. Vi har ingen partipolitiske bindinger og er medlem av YS-Stat.