Gå videre til innhold
Hvor lenge skulle vi klart å holde på ungdommen med statens tilbud på avtalen? Foto: Lars-Andreas Irgens / BFO
Hvor lenge skulle vi klart å holde på ungdommen med statens tilbud på avtalen? Foto: Lars-Andreas Irgens / BFO

Pressemelding -

Statens tilbud hadde rasert Forsvaret

I dag brøt YS og de andre organisasjonene forhandlingene om ny pensjonsordning for arbeidstakere med særaldersgrense. Statens tilbud hadde rasert Forsvaret og vi hadde fått opplevd tidenes personellflukt.

- Hadde vi sagt ja til dette tilbudet, hadde vi også vært med på å rasere Forsvaret. En gedigen personellflukt hadde blitt resultatet. Sier Leder BFO Jens B. Jahren.

De på kort sikt, 10 år igjen, er sikret på tidligere avtaler. De langsiktige virkningene for de med 60 års aldersgrense er meget usikker og gir en dårlig pensjon slik det nå ligger. Det blir nå enda viktigere å få på plass pensjon på variable tillegg.

​Les mer på våre nettsider.

Emner

Kategorier


BFO er Norges største tjenestemannsorganisasjon for militært personell. Ca 10.400 medlemmer totalt gjør BFO til den nest største organisasjon i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Stat. BFO er partipolitisk uavhengig, og har medlemmer i alle aldre og gradsnivåer. BFO har en demokratisk struktur, bygget på lokal tilstedeværelse gjennom mer enn 50 lokalforeninger i 5 regioner, kombinert med en ressurssterk sentral administrasjon. Som arbeidstakerorganisasjon er BFO opptatt av hva vi oppnår i arbeidet med å ivareta medlemmenes økonomiske og sosiale rettigheter.

Pressekontakt

Jens Jahren

Jens Jahren

Pressekontakt Leder Forsvarspolitikk, Befalets Fellesorganisasjon 93005202
Rune Rudberg

Rune Rudberg

Pressekontakt Nestleder Forsvarspolitikk, Befalets Fellesorganisasjon 93420377
Viggo Holm

Viggo Holm

Pressekontakt Leder Kommunikasjonsavdelingen 40036653
Øyvind Førland Olsen

Øyvind Førland Olsen

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver PR & Kommunikasjon 92840219 Kontakt oss

Du forsvarer landet - Vi forsvarer deg

Den største fagforeningen for alt militært tilsatt personell - fra elev til general/admiral. Vi har ingen partipolitiske bindinger og er medlem av YS-Stat.