Gå videre til innhold

Kontakter

Håvard Y. Jørgensen

Håvard Y. Jørgensen

Pressekontakt Administrerende direktør +47 913 71 444
Kristian Sørebø

Kristian Sørebø

Produktsjef +47 452 39 669
Carlos Diaz

Carlos Diaz

CEO BioMar Group
Henning Laugen

Henning Laugen

Sales Director +47 909 15 893
Tore Gunnar Wikdal

Tore Gunnar Wikdal

Supply Chain Director +47 901 02 239
Frode Moxness

Frode Moxness

Senior Marketing Specialist +47 900 75 250
Vidar Gundersen

Vidar Gundersen

Global Sustainability Director Bærekraft +47 908 31 797
Marie Hillestad

Marie Hillestad

Department Manager, Nutrition Requirement Global R&D
Elisabeth Aasum

Elisabeth Aasum

R&D Group Manager Health Health +47 950 82 008
Hanne Jorun Sixten

Hanne Jorun Sixten

Seniorforsker +47 906 15 517
Kristian Tuff Carlsen

Kristian Tuff Carlsen

Produktsjef Settefisk +47 900 24 238
Anne Schrøen

Anne Schrøen

Marketingkoordinator +47 918 49 062
Iselin Lillevik Møllerstuen

Iselin Lillevik Møllerstuen

Produktspesialist og fiskehelsebiolog, BioMar Norge Helse
Vegard Denstadli

Vegard Denstadli

Teknisk direktør

LET'S INNOVATE AQUACULTURE

BioMar AS utvikler, produserer, markedsfører og distribuerer fôr til fiskeoppdrett i Norge.
BioMar har gjennom målrettet innsats og rask vekst fått en ledende posisjon som leverandør av høyenergifôr til oppdrettsnæringen, med dominans på fôrtyper med høy ytelse til laks og regnbueørret. Selskapet har hovedkontor på Myre og fabrikker på Myre og Karmøy. Markedsavdelingen ledes fra Trondheim, med distriktskontorer langs kysten. FoU-avdelingen ledes også fra Trondheim.

BioMar
Havnegt. 9, Pirsenteret
7010 Trondheim
Norway