Gå videre til innhold

Siste nytt

Sosiale medier

Omega 3 må høstes og dyrkes. Det drives rovdrift på ressursene i havet. Vi kan ikke fortsette på denne måten, og samtidig forvente at det vil skje forbedringer. Derfor høster vi fra velregulerte fiskebestander og har valgt teknologier som gjør det mulig å fremstille naturlig omega 3. 

På denne måten produserer vi innovativt fôr for en smart akvakultur. 

Les mer om dette i vår bærekraftrapport: 
https://www.biomar.com/en/global/sustainability/sustainability-report/#refid-42348
#vierbiomar #havbruk #akvakultur

Omega 3 må høstes og dyrkes. Det drives rovdrift på ressursene i havet. Vi kan ikke fortsette på denne måten, og samtidig forvente at det vil skje forbedringer. Derfor høster vi fra velregulerte fiskebestander og har valgt teknologier som gjør det mulig å fremstille naturlig omega 3. På denne måten produserer vi innovativt fôr for en smart akvakultur. Les mer om dette i vår bærekraftrapport: https://www.biomar.com/en/global/sustainability/sustainability-report/#refid-42348 #vierbiomar #havbruk #akvakultur

Vi må dele naturressursene med de andre beboerne på planeten vår. Akvakultur må ikke ta mer enn sin del. Derfor bruker vi både sertifisert krill og villfisk, og passer på vår bruk av alternative næringsstoffer ikke belaster andre næringskjeder, hverken hos dyr eller mennesker.

Les mer i vår bærekraftsrapport:
https://www.biomar.com/en/global/sustainability/sustainability-report/?fbclid=IwAR2IXSAJeon4c04S2YVg-CBBST3E-COXZhV8XDZb9weHExU5hbwPeOiJwHo#refid-42227
#UNSDGs #akvakultur #vierbiomar

Vi må dele naturressursene med de andre beboerne på planeten vår. Akvakultur må ikke ta mer enn sin del. Derfor bruker vi både sertifisert krill og villfisk, og passer på vår bruk av alternative næringsstoffer ikke belaster andre næringskjeder, hverken hos dyr eller mennesker. Les mer i vår bærekraftsrapport: https://www.biomar.com/en/global/sustainability/sustainability-report/?fbclid=IwAR2IXSAJeon4c04S2YVg-CBBST3E-COXZhV8XDZb9weHExU5hbwPeOiJwHo#refid-42227 #UNSDGs #akvakultur #vierbiomar

Kontakter

Håvard Y. Jørgensen

Håvard Y. Jørgensen

Pressekontakt Administrerende direktør +47 913 71 444

LET'S INNOVATE AQUACULTURE

BioMar AS utvikler, produserer, markedsfører og distribuerer fôr til fiskeoppdrett i Norge.
BioMar har gjennom målrettet innsats og rask vekst fått en ledende posisjon som leverandør av høyenergifôr til oppdrettsnæringen, med dominans på fôrtyper med høy ytelse til laks og regnbueørret. Selskapet har hovedkontor på Myre og fabrikker på Myre og Karmøy. Markedsavdelingen ledes fra Trondheim, med distriktskontorer langs kysten. FoU-avdelingen ledes også fra Trondheim.

BioMar
Havnegt. 9, Pirsenteret
7010 Trondheim
Norway