Gå videre til innhold

Nyhetsarkiv

Innkjøp av Benson Hill-råvarer gir økt bærekraft for BioMars sjømatfôr

Innkjøp av Benson Hill-råvarer gir økt bærekraft for BioMars sjømatfôr

Benson Hill, Inc., et matteknologiselskap som fokuserer på det naturlige genetiske mangfoldet i planteriket, og Danmark-baserte BioMar, har inngått et strategisk samarbeid for å forbedre BioMars innkjøpsprogram ytterligere – ved å bruke Benson Hill-soya. Samtidig fortsetter arbeidet med å vurdere hvilken påvirkning sammensetningen av høyytelsesfôr har på bærekraft.
BioMar kjøper inn Benson Hil

Nils Tore Ø. Melingen, Bio Feeder

BioMar Norge og samarbeidspartner Bio Feeder kutter NOx utslipp med nesten 90%

BioMar Norge og Bio Feeder AS utvidet sitt samarbeid i 2020. Målet var å levere en topp moderne hybridbåt med en kombinasjon av diesel og batteri. Kryssholm ble oppgradert og ombygd, og sto klar for leveranser i 2021. Skipet er blant de første i Norge som tar i bruk batteridrift ved fôrleveranser, og er designet slik at hovedmotoren på skipet stoppes helt under lossing for å drastisk redusere utsl

Vis mer

LET'S INNOVATE AQUACULTURE

BioMar AS utvikler, produserer, markedsfører og distribuerer fôr til fiskeoppdrett i Norge.
BioMar har gjennom målrettet innsats og rask vekst fått en ledende posisjon som leverandør av høyenergifôr til oppdrettsnæringen, med dominans på fôrtyper med høy ytelse til laks og regnbueørret. Selskapet har hovedkontor på Myre og fabrikker på Myre og Karmøy. Markedsavdelingen ledes fra Trondheim, med distriktskontorer langs kysten. FoU-avdelingen ledes også fra Trondheim.

BioMar
Havnegt. 9, Pirsenteret
7010 Trondheim
Norway