Gå videre til innhold
Fra befaring langs Tokerudbekken
Fra befaring langs Tokerudbekken

Blogginnlegg -

Hvordan kan uteområdene på Vestli forbedres?

Innbyggerne i et område vet best hva som kan forbedres for å skape et trygt og trivelig nærmiljø. Derfor er vi avhengige av tilbakemeldinger fra dere. 

Har du innspill til hvordan Vestlis uteområder kan forbedres? Bli med på en digital trygghetsvandring, og si din mening. 

Trygghetsvandring en enkel metode for å utløse lokale krefter og samle kloke tanker om tiltak som gjør nærmiljøet tryggere, triveligere og mer tilgjengelig – for alle. Vanligvis gjør man dette fysisk i grupper, men i disse tider er det naturlig nok vanskelig. Vi oppfordrer derfor Vestlis innbyggere til å gjennomføre vandringen på egen hånd, og melde inn forslag gjennom et digitalt verktøy på telefonen eller PC.

Slik gjør du: 

  • Gå en tur i nærområdet ditt
  • Logg inn på siden: risikorydding.no/vandringer og registrer e-post og et enkelt passord
  • Ta et bilde og beskriv hvordan du mener området kan forbedres 

Tips til ting du kan se etter:

Føles området trygt?

  • er det godt nok belyst?
  • er det åpent og oversiktlig?

Opplever du området som godt vedlikeholdt?

  • er det huller i gangveien?
  • er det mye søppel i området?

Har du andre ideer til ting som kan gjøre området finere eller mer nyttig for befolkningen? 

For eksempel:

  • en benk eller et bord
  • et sykkelstativ
  • en søppelkasse

Hva skjer med innspillene?

Innspillene vil i etterkant inngå i en tiltaksliste som vil presenteres og diskuteres for prioritering og videre oppfølging. Alle som bidrar med sine innspill vil i tillegg være med i trekningen av en fin premie! 

For spørsmål, ta kontakt med prosjektleder for Utvikling av delbydel Vestli, Inger Merete Wold:

inger.merete.wold@bsr.oslo.kommune.no
Emner

Kategorier

Regions

Pressekontakt

Inger Merete Wold

Inger Merete Wold

Prosjektleder, seksjon nærmiljø Områdesatsing Utvikling av delbydel Vestli 474 50 041

Relatert innhold

Bydel Stovner

Bydel Stovner er en grønn og levende bydel nord i Groruddalen i Oslo. Vi vil være et trygt og inkluderende lokalsamfunn som innbyr til aktivitet, sosialt engasjement og dialog. Vi yter tjenester innen eldreomsorg, oppvekst, sosiale tjenester, helse og en rekke andre av kommunens oppgaver til befolkningen på Stovner.
For å sikre best mulig og riktigst mulige tjenester er vi opptatt av å stadig utvikle våre tjenester sett fra innbyggernes behov. Vi har ambisjoner om å være med på den store digitale utviklingen i samfunnet, slik at våre tjenester til enhver tid er så gode som mulige.

Bydel Stovner
Karl Fossums vei 30
0985 Oslo