Gå videre til innhold
Mulighetsstudien om Tokerudparken er levert

Blogginnlegg -

Mulighetsstudien om Tokerudparken er levert

Hvordan skape nye og utvikle eksisterende møteplasser på Vestli? Nå er mulighetsstudien om Tokerudparken/Langårdsfeltet klar.

Mulighetsstudien har som mål å se på ulik fremtidig bruk for området, bringe fram nye ideer og belyse potensialet. Rapporten skal skape grunnlag for framtidige beslutninger for Tokerudparken/Langårdsfeltet. 

Bydel Stovner, ved Groruddalssatsingsprosjektet «Utvikling av delbydel Vestli», mottok den avsluttende rapporten fra MakersHub 1. november. 

Mulighetsstudien har gått over 11 uker, med oppstart i august 2019. Det har i denne perioden vært fire medvirkningsverksteder sammen med innbyggerne på Vestli:

  • To rettet mot hele nabolaget. På det første møtte ca 60 forbipasserende, på det andre møtte det ca 50 forbipasserende.
  • Et rettet mot ungdom i alderen 13-18 år, her møtte ca 15 ungdommer.
  • Et rettet mot hjemmeværende, her møtte det opp 13 personer.

Mulighetsstudien bygger på innspill fra disse fire medvirkningsverkstedene, og det foreslås ulike tiltak som Bydel Stovner må ta stilling til hvordan skal følges opp.

Rapporten skal over nyttår presenteres for befolkningen. Vi ser for oss en presentasjon på biblioteket, og en presentasjon lokalt på Vestli.

Mulighetsstudien er et resultat av innbyggermedvirkning. Bydel Stovner vil takke alle som har bidratt i dette arbeidet - tusen takk for engasjement og innspill!

Emner

Kategorier

Regions

Kontakter

Thomas Wrigglesworth

Thomas Wrigglesworth

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 95877882

Relatert innhold

Bydel Stovner

Bydel Stovner er en grønn og levende bydel nord i Groruddalen i Oslo. Vi vil være et trygt og inkluderende lokalsamfunn som innbyr til aktivitet, sosialt engasjement og dialog. Vi yter tjenester innen eldreomsorg, oppvekst, sosiale tjenester, helse og en rekke andre av kommunens oppgaver til befolkningen på Stovner.
For å sikre best mulig og riktigst mulige tjenester er vi opptatt av å stadig utvikle våre tjenester sett fra innbyggernes behov. Vi har ambisjoner om å være med på den store digitale utviklingen i samfunnet, slik at våre tjenester til enhver tid er så gode som mulige.

Bydel Stovner
Karl Fossums vei 30
0985 Oslo