Gå videre til innhold
Takk for tilbakemeldingene om mulighetsstudie Tokerudparken

Blogginnlegg -

Takk for tilbakemeldingene om mulighetsstudie Tokerudparken

I vår gikk vi ut med en spørreundersøkelse knyttet til funnene fra mulighetsstudien i Tokerudparken på Vestli, hvor vi ba om deres innspill. Over 200 mennesker har så langt delt sine tanker og idéer om utviklingen av Tokerudparken, og det er kjempebra!

Vi har fått bekreftet at dere liker tanken på å dele parken opp i fire soner og at videreutviklingen av sonene skal skje sammen med ulike fokusgrupper. Dette sikrer oss at parken både kan tilby noe til hver enkelt og i tillegg noe til fellesskapet. 

De aller fleste gleder seg veldig, mens noen få stiller seg noe skeptisk til endring. Skepsisen bunner som regel i en sterk kjærlighet til egne omgivelser og nærmiljø generelt.

Dette forteller oss at selv om vi er forskjellige, så er kjærligheten til Vestli og nærmiljøet en sterk fellesnevner. Et perfekt utgangspunkt for videre arbeid! Dette er hva naboene har sagt om forslagene:

Gressletta

Et sted hvor sosialt samvær står i fokus. Sonen vil utvikles sammen med barnefamilier og andre som synes sonen virker interessant.

Hagen

En grønt sted for store og små. Det er mange som ønsker seg både pryd- og nyttevekster! Sonen utvikles sammen med alle planteinteresserte.

Kollen

Et sted hvor ungdom kan få være ungdom. Utvikles sammen med eldre ungdom fra nærmiljøet.

Skogen

Et sted for romantiske gåturer og/eller aktivitet. Vi ønsker ikke å gjøre store inngrep i naturen, vi ønsker å tilgjengeliggjøre den for flere. Sonen utvikles sammen med aktive romantikere.

Emner

Kategorier

Regions

Pressekontakt

Ida Rebekka Skjefstad

Ida Rebekka Skjefstad

Prosjektleder, seksjon nærmiljø Områdesatsing Utvikling av delbydel Vestli 456 37 315

Relatert innhold

Bydel Stovner

Bydel Stovner er en grønn og levende bydel nord i Groruddalen i Oslo. Vi vil være et trygt og inkluderende lokalsamfunn som innbyr til aktivitet, sosialt engasjement og dialog. Vi yter tjenester innen eldreomsorg, oppvekst, sosiale tjenester, helse og en rekke andre av kommunens oppgaver til befolkningen på Stovner.
For å sikre best mulig og riktigst mulige tjenester er vi opptatt av å stadig utvikle våre tjenester sett fra innbyggernes behov. Vi har ambisjoner om å være med på den store digitale utviklingen i samfunnet, slik at våre tjenester til enhver tid er så gode som mulige.

Bydel Stovner
Karl Fossums vei 30
0985 Oslo