Gå videre til innhold
Per Mortensen, konsernsjef i Linstow, har signert De ti strakstiltakene, som er en del av Eiendomssektorens veikart mot 2050. Foto: Linstow
Per Mortensen, konsernsjef i Linstow, har signert De ti strakstiltakene, som er en del av Eiendomssektorens veikart mot 2050. Foto: Linstow

Pressemelding -

En fjerdedel av næringsbygg i Norge går mot grønt med Linstows miljøløfte

14.06.2021 Pressemelding fra Linstow, Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse

Linstow slutter seg til Strakstiltakene, som er eiendomsbransjens viktigste miljøløfte. – Strakstiltakene forplikter og gir reelle miljøgevinster, sier konsernsjef Per Mortensen.

De ti strakstiltakene er en del av Eiendomssektorens veikart mot 2050, som er utviklet av Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom for å sikre grønn omstilling i næringen. Ved å signere forplikter Linstow seg til å gjennomføre ti grønne tiltak i planer og rutiner i løpet av ett år.

– Et samlet løft for bransjen er viktig for å oppnå resultater. Linstow har i lang tid jobbet med bærekraft, både i Norge og i utlandet, sier konsernsjefen.

En milepæl

Linstow er en stor utleieaktør innenfor næringslivet, og har både hotell, kontorbygg og kjøpesenter i porteføljen. Med deres signatur er en fjerdedel av næringsbygg i Norge omfattet av Strakstiltakene.

– Linstow er en stor aktør, som eier, utvikler og forvalter eiendom både i Norge og utlandet. Alle bransjer blir i stadig større grad målt på klimatiltak og bærekraft, derfor er det viktig at dette ligger i grunnmuren til byggene enten det er kontorbygg, hotell eller kjøpesenter, sier daglig leder i Grønn Byggallianse, Katharina Bramslev.

Administrerende direktør Norsk Eiendom, Tone Tellevik Dahl, stemmer i:

– Jeg er glad for at Linstow forplikter seg til å jobbe systematisk med bærekraft. De har også en sterk internasjonal tilstedeværelse, spesielt i Baltikum. Gjennom et sterkt miljøfokus vil selskapet kunne påvirke utenlandsk marked og utenlandske aktører.

– Mer effektiv bruk av ressurser

Linstow er i gang med å sertifisere eksisterende bygningsmasse i henhold til BREEAM In-Use. Bedriften har vedtatt at alle nybygginger eller rehabiliteringer av kontorbygg skal BREEAM-sertifiseres som minimum «Excellent». Hele porteføljen av eiendommer skal kontinuerlig måles for direkte og indirekte klimagassutslipp.

– Vår systematiske tilnærming til bærekraft handler om samfunnsansvar og en klar ambisjon om å levere på markedets forventninger. Ved å løfte miljøhensynet i våre eiendommer og prosjekter, bidrar vi positivt både til omgivelsene og vår egen lønnsomhet, sier Mortensen.

Fakta: 10 strakstiltak for små og store byggeiere

 • Miljøsertifisere organisasjonen (ISO 14001 eller Miljøfyrtårn for mindre bedrifter)
 • Fjerne fossil oppvarming (olje og gass), også til topplast
 • Kun kjøpe bygningsprodukter uten innhold av helse- og miljøfarlige stoffer
 • Innføre miljøledelsessystem, for eksempel en BREEAM-In-Use gjennomgang, på hele porteføljen og sette opp plan for kontinuerlig forbedring av byggene
 • Gjennomføre en utredning om hva takflatene kan og bør brukes til, som for eksempel overvannshåndtering, energiproduksjon, rekreasjonsareal eller birøkt
 • Premiere innovative løsninger og diskutere risikohåndtering, for eksempel gjennom å sette av en egen post i budsjettet for risiko ved utprøving av nye løsninger
 • Kreve at arkitekten utarbeider plan for hvordan materialene kan demonteres og gjenbrukes ved ombygging eller riving og tilstrebe å finne løsninger og materialer som gir minst mulig avfall
 • Bestille energibudsjett for beregnet reelt energibruk (i tillegg til beregningskrav i TEK) og dokumentasjon av hvilke tiltak som er gjort for å få ned forventet reelt energibruk i drift av bygget
 • Etterspørre og prioritere bygningsprodukter som har lave klimagassutslipp (dokumentert gjennom EPD (Environmental Product Declaration)
 • Etterspørre fossilfri byggeplass

Kontakt;

 • Per Mortensen, konsernsjef i Linstow (tlf: 92 83 80 70, per.mortensen@linstow.no )
 • Tone Tellevik Dahl, adm.dir. Norsk Eiendom, tlf.975 09 225, tone.tellevikdahl@noeiendom.no
 • Katharina Bramslev i Grønn Byggallianse, tlf. 977 58 897, katharina.bramslev@byggalliansen.no

Lenke:

Eiendomssektorens veikart mot 2050 og tilhørende strakstiltak: https://www.norskeiendom.org/p... 

Emner

Kategorier


Grønn Byggallianse jobber for at bærekraft skal bli det selvfølgelig valget i bygg- og eiendomssektoren.

Vi er en non-profit medlemsforening for virksomheter fra hele bygg- og eiendomssektoren. 

Kontakter

Katharina Th. Bramslev

Katharina Th. Bramslev

Pressekontakt Daglig leder +47 977 58 897

Relatert innhold

Vi jobber for en bærekraftig bygg-, anlegg- og eiendomssektor

Grønn Byggallianse jobber for at bærekraft skal bli det selvfølgelige valget i bygg-, anlegg- og eiendomssektoren.

Grønn Byggallianse (Norwegian Green Building Council)
Kristian Augusts gate 13
0164 Oslo
Norge