Gå videre til innhold
Nå hever Tone Tellevik Dahl fra Norsk Eiendom og Katharina Th. Bramslev fra Grønn Byggallianse de grønne ambisjonene for bransjen. (Foto: Sturlasson)
Nå hever Tone Tellevik Dahl fra Norsk Eiendom og Katharina Th. Bramslev fra Grønn Byggallianse de grønne ambisjonene for bransjen. (Foto: Sturlasson)

Pressemelding -

Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom hever grønne ambisjoner for bransjen

Eiendomsbedrifter har de siste fem årene forpliktet seg til grønne strakstiltak
— Tiden er moden for å høyne ambisjonene, og nå starter vi arbeidet med strakstiltak versjon 2.0, sier daglig leder i Grønn Byggallianse Katharina Th. Bramslev.

Medlemmer av Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom ivrer etter å komme videre på veien mot et mer bærekraftig samfunn.

— Vi ønsker å støtte både de som jobber med dagens strakstiltak, og samtidig gi spydspissene noe å strekke seg etter, sier administrerende direktør i Norsk Eiendom, Tone Tellevik Dahl.

Over femti selskaper har tilsluttet seg de ti strakstiltakene i Eiendomssektorens veikart mot 2050, som Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom lanserte i 2016. Strakstiltakene er organisasjonenes klare anbefaling til hvor små og store byggeiere og utviklere som tar klima og miljø på alvor bør starte.

Veikartet inneholder en tidslinje som viser behov for å øke ambisjonen fortløpende for at målene i 2050 skal kunne nås. 

Bramslev utdyper: — To av strakstiltakene er blitt lovkrav. Selv om veikartet fortsatt står seg godt, har de mest ambisiøse eiendomsselskapene etterlyst ti nye tiltak å jobbe målrettet mot, forteller Bramslev.

I foreningenes oppfølging av eiendomsselskapene som har signert strakstiltakene, kommer det frem at de har hatt nytte av å jobbe med tiltakene. Samtidig er det et sprik i laget.

— Noen har oppfylt alle tiltak ett år etter signering, mens andre er lengre fra mål. Når vi nå ønsker å styrke bransjens ambisjoner, er det blant annet fordi vi ser at de som brøyter vei i bransjen gir et løft for hele sektoren, påpeker Norsk Eiendom-sjefen.

Strakstiltak 2.0 vil gi ambisiøse eiendomsselskaper et verktøy for å bli robuste i møte med kommende krav og regelendringer.

— Vi vil for eksempel se på hvordan strakstiltakene kan utvikles videre med hensyn til biologisk mangfold. Vi vet at dagens arealbeslag som følge av vår aktivitet har stor negativ påvirkning på biologisk mangfold. Vi vil også inspireres av EUs Green Deal og taksonomien, sier prosjektleder Linn Palm hos Grønn Byggallianse.

Organisasjonene planlegger å sende et forslag på høring på sensommeren. Ambisjonen er deretter å lansere de nye strakstiltakene i september.

Kontakt

Katharina Th. Bramslev, daglig leder Grønn Byggallianse, tlf. 977 58 897, katharina.bramslev@byggalliansen.no

Tone Tellevik Dahl, adm.dir. Norsk Eiendom, tlf. 975 09 225, ttd@noeiendom.no

Linn Palm, prosjektleder Grønn Byggallianse, linn.palm@byggalliansen.no

Emner

Kategorier


Grønn Byggallianse jobber for at bærekraft skal bli det selvfølgelig valget i bygg- og eiendomssektoren.

Vi er en non-profit medlemsforening for virksomheter fra hele bygg- og eiendomssektoren. 

Kontakter

Katharina Th. Bramslev

Katharina Th. Bramslev

Pressekontakt Daglig leder +47 977 58 897

Relatert innhold

Vi jobber for en bærekraftig bygg-, anlegg- og eiendomssektor

Grønn Byggallianse jobber for at bærekraft skal bli det selvfølgelige valget i bygg-, anlegg- og eiendomssektoren.

Grønn Byggallianse (Norwegian Green Building Council)
Kristian Augusts gate 13
0164 Oslo
Norge