Gå videre til innhold
Cautus Geo overvåker kulturminner fra middelalderen midt i Bergen sentrum, nært sammen med Cowi, på oppdrag fra Niku.
Cautus Geo overvåker kulturminner fra middelalderen midt i Bergen sentrum, nært sammen med Cowi, på oppdrag fra Niku.

Pressemelding -

Cautus Geo overvåker kulturminner i middelalderbyer

Kulturminner i middelalderbyer som Trondheim og Tønsberg overvåkes av Cautus Geo.

Målet er å skaffe kunnskap om tilstanden på viktige kulturminner. Deretter å finne riktige tiltak for å bevare kulturminner som kan komme i fare.

Oppdragsgiver er NIKU. Til grunn for oppdraget ligger en avtale NIKU har inngått med Cautus Geo og Cowi. De jobber nært sammen om oppdraget.

Nært samarbeid

– Vi passer godt sammen. Cautus Geo er eksperter på instrumentering, innsamling av måledata og håndtering av data. Så kommer vi inn med vår ekspertise for å vurdere bevaringsforholdene for kulturminnene, sier markedsdirektør Stein B. Olsen i Cowi.

Milldelalderby-prosjektet er gitt navnet MABYMOV. Byene i prosjektet er Tønsberg, Bergen og Trondheim. Også i middelalderbyene Oslo, Bergen, Sarpsborg, Hamar, Skien og Stavanger pågår overvåking, men MABYMOV omfatter ikke alle disse.

– Resultatene vil avgjøre om vi for eksempel bør prioritere utgravinger i disse byene fremfor å bevare funnene der de ligger, sier prosjektleder Vibeke Vandrup Martens i NIKU.

Kulturskatter

I middelalderbyene ligger noen av våre viktigste kulturskatter og vår kulturarv. Mye kan ligge rett under overflaten. Truslene mot kulturminnene er mange. De kan trues av både utbygginger og klimaforandringer.

Overvåkningen skjer ved hjelp av instrumentering. Sensorer gir eksakt kunnskap i sanntid. Data samles i Cautus Web.

– Vi vil sikre kunnskap om tilstanden, om det pågår forråtnelser, om kulturminner korroderer, er i ferd med å gå i oppløsning eller kan være i ferd med å forsvinne, sier Martens.

Verdensledende

NIKU har sammen med Riksantikvaren jobbet langsiktig med miljøovervåkning og regnes å være verdensledende i fjernovervåkning av kulturlag under bakken.

– NIKU har stilt strenge krav. Vi skal kombinere fagkunnskap om miljø i grunnen med nyutviklet fjernovervåkningsutstyr og velutprøvde metoder for prøvetaking, sier Olsen i Cowi.

Instrumentering:

  • Jordprofil B2: Måler blant annet redoks, surhetsgrad, vanninnhold, ledningsevne og oksygen.
  • Miljøbrønn B1 og B3: Består av multiprobe som blant annet trykkorrigert vannstand, måler temperatur, surhet, ledningsevne, oksygeninnhold og vannstand.
  • Vanninnholdsensorer, redokssensorer, oksygensensorer og referanseelektrode er også brukt i de fleste prosjektene i MABYMOV-oppdraget.
  • Datalogger CL1 og Campbell datalogger måler flere ganger hvert døgn og sender data til Cautus Web som sikrer løpende informasjon til NIKU og Riksantikvaren.

Related links

Emner

Tags

Regioner


Cautus Geo AS har i mer enn ti år overvåket naturfarer. Vi utvikler, etablerer og drifter ulike målesystemer. Vi har som mål å være ledende innen effektive og sikre løsninger for overvåkning av konstruksjoner, landområder, vann, klima og miljø.

Pressekontakt

Lars Krangnes

Lars Krangnes

Pressekontakt CTO +47 419 20 258
Atle Gerhardsen

Atle Gerhardsen

Pressekontakt CEO +47 996 45 021

Relatert materiale