Gå videre til innhold
Gaute Adela Aastorp Cudjoe spelar Jamal og Manish Sharma spelar Mo i dramatiseringa av Zeshan Shakars Tante Ulrikkes vei på Rommen Scene. Foto: Siren Høyland Sæter.
Gaute Adela Aastorp Cudjoe spelar Jamal og Manish Sharma spelar Mo i dramatiseringa av Zeshan Shakars Tante Ulrikkes vei på Rommen Scene. Foto: Siren Høyland Sæter.

Pressemelding -

Tante Ulrikkes vei til Rommen Scene

Tante Ulrikkes vei blir Det Norske Teatrets første premiere på Rommen Scene, eit steinkast unna vegen som gav namn til framsyninga.

TANTE ULRIKKES VEI
av Zeshan Shakar
URPREMIERE ONSDAG 28. AUGUST KL. 19.00
ROMMEN SCENE

Romandebuten til samfunnsvitaren og byråkraten Zeshan Shakar opna ein bydel og gav stemme til eit lag av folket som ikkje alltid blir høyrt. Historia om dei to Stovner-gutane som blir med på ei levekårdundersøking for ungdom på austkanten, sette ord på nye sider ved klasse- og integreringsproblematikken og endra den offentlege samtalen da den kom ut i 2017. Kritikarane meinte boka "trefte som eit knytneveslag", trilla femmarar og seksarar på terningen, og året etter vanka Tarjei Vesaas´ debutantpris. 

Presis klasseskildring

Det handlar om om to unge gutar sin kamp for å komme seg opp og fram og få eit betre liv. Vi møter Mo (Manish Sharma) og Jamal (Gaute Adela Aastorp Cudjoe), som kjem frå to svært ulike heimar, men bur i same oppgang i ei blokk på Stovner. Det handlar om kjærleik, ungdomsliv og det å prøve å forstå storsamfunnet. Og det handlar ikkje minst om klasse og den politiske og politisk korrekte eliten si blindsone.

Første urpremiere

Tante Ulrikkes vei er den første produksjonen som er laga for og produsert ved Det Norske Teatrets nye satelittscene på Stovner; Rommen Scene, og det er eit poeng at den får uroppføring nettopp i det miljøet den skildrar. 

Emner

KategorierDet Norske Teatret er Noregs største teater for refleksjon, oppleving og underhaldning. Teateret ligg sentralt i hovudstaden i eit moderne teaterbygg frå 1985 med 3 faste scenar, og over 250.000 publikummarar årleg.

Pressekontakt

Ida Michaelsen

Ida Michaelsen

Pressekontakt Informasjonssjef 414 45 345
Åsne Dahl Torp

Åsne Dahl Torp

Pressekontakt Informasjonskonsulent 986 23 573

Relatert innhold

Refleksjon, oppleving og underhaldning

Det Norske Teatret har sidan starten i 1913 vakse fram som ein av dei viktigaste og mest særeigne teaterorganisasjonar i Norden. Vi har som mål å vere eit teater for refleksjon, oppleving og underhaldning. Med nynorsk som scenespråk og ei medviten haldning til samfunnet rundt oss, skapar vi nye uttrykk og når eit stort publikum. Det Norske Teatret ligg sentralt i hovudstaden i eit moderne teaterbygg frå 1985 med 3 faste scenar i sentrum i tillegg til ein scene på Rommen Kulturhus i Groruddalen. Teateret har over 220.000 publikummarar årleg.

Det Norske Teatret
Kristian IVs gate 8
0164 Oslo
Norge