Skip to main content

Dignio vant anbudskonkurranse for medisinsk avstandsoppfølging

Nyhet   •   sep 11, 2018 15:10 CEST

Med medisinsk avstandsoppfølging får pasientene utdelt relevant måleutstyr og et nettbrett med appen MyDignio for å kunne foreta medisinske målinger, rapportere om symptomer, få innsikt i sin pasientjournal og ha kommunikasjon med helsepersonell.

- Dette er et samarbeid vi ser fram til, sa en entusiastisk Jens Espeland, medisinsk sjef i Dignio, da firmaet fikk oppdraget om levering av medisinsk avstandsoppfølging til Larvik kommune. 

Larvik er en av seks kommuner som er tildelt prosjektmidler fra Helsedirektoratet for å gjennomføre et treårig prosjekt for medisinsk avstandsoppfølging. Målet er at kommunene skal teste ut både utstyr og tjenester, og gi Helsedirektoratet ytterligere innsikt i både de medisinske og kostnadsmessige effektene av denne nye måten å følge opp kronisk syke pasienter på. 

Dignio skal med sin plattform, Dignio Prevent, og pasientappen, MyDignio, levere sin softwareløsning til Larvik, og samtidig være en aktiv forsknings- og utviklingspartner for kommunen.

- Dette er et viktig samarbeid for Dignio fordi dette prosjektet er en del av Helsedirektoratets prosjekt for å vurdere nasjonal anbefaling av medisinsk avstandsoppfølging. Prosjektets mål er utprøving av effekten av dette sett spesielt i relasjon til samhandling mellom kommunenes helsetjeneste, fastleger og sykehus, sier Espeland, som selv har jobbet både som fastlege og kommuneoverlege tidligere.

Larvik og Dignio er allerede partnere i forskningssamarbeidet C3, Center for Connected Care, ved Oslo Universitetssykehus, og dette legger til rette for forskningssamarbeid også sammen med andre partnere relatert til utvikling av denne tjenesten.

- Vi vurderer dette samarbeidet som viktig både for å ytterligere forbedre vår teknologi som et optimalt praktisk tjenesteverktøy, men også for sammen med kommunen å kunne utvikle en tjeneste som øker kvaliteten i oppfølging og behandling av kronisk syke. Vi har allerede sett at pasientene opplever avstandsoppfølging som viktig for å kunne leve livet sitt bedre med en kronisk lidelse, sier Espeland.

Samarbeidet vil tre i kraft i løpet av høsten 2018. 

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.