Pressemelding -

Dignio deltar i banebrytende forskning på persontilpasset medisin

Norske Dignio skal med sin plattform for medisinsk avstandsoppfølging og softwareløsningen, Dignio Prevent, være teknisk bidragsyter i en omfattende, britisk forskning på genterapi.

Genterapi har et enormt potensiale for behandling av pasienter med lidelser som ikke kan helbredes med dagens behandlingsmetoder. Dette inkluderer blant annet leversykdom, flere kreftdiagnoser og gikt. Prosjektets målsetting er å utvikle en ny infrastruktur for å fange opp pasienters symptomer og generell livskvalitet når de nå mottar denne nye, eksperimentelle behandlingsformen.  

- Persontilpasset medisin vil utfordre helseindustrien og dagens praksis på flere måter. Legemiddelprodusentene vil ikke ha tilgang på store pasientgrupper for utprøving av nye medisiner, og medisinene som skal utprøves kan være siste håp for en kreftsyk pasient med dårlig prognose, sier Lars Dahle, daglig leder i Dignio.

Engelske myndigheter satser tungt på en sentral posisjon innen persontilpasset medisin i et globalt perspektiv. Det er etablert fire Advanced Treatment and Therapy Center (ATTC) der testing av nye medisiner skal foregå, men også klinisk praksis for bruk av de nye medisinene skal undersøkes.

I samarbeid med Birmingham University med Center for Patient Reported Outcome, Queen Elizabeth Hospital Birmingham, legemiddelverket (MHRA) og de fire ATTC'ene, skal Dignio nå tilpasse sin plattform for medisinsk avstandsoppfølging til bruk for både utprøving og ettermarked-studier av persontilpasset medisin. 

Prosjektet strekker seg over tre år, men selve løsningen skal utvikles over de neste 12 månedene. Dignios ansatte både i Storbritannia og Norge vil være involvert i prosessen.

Dignio åpner med dette et helt nytt forretningsområde, ikke bare i England, men også globalt. 

-Britiske myndigheter har bestemt at pasienter som har gjennomgått slik behandling skal monitoreres resten av livet eller minimum for 25 år. Dette innebærer et langsiktig kundeforhold, sier Dahle, som presiserer at både han og resten av Dignio har stor respekt for ansvaret som ligger i et slikt oppdrag.

Med Dignio Prevent, den skybaserte programvaren for medisinsk avstandsoppfølging, er de viktigste byggestenene allerede på plass, og Dahle fremhever verdien av det tverrfaglige arbeidet som nå er i gang. 

- Prosjektet tillater oss å jobbe tett med alle de statlige institusjonene som er involvert i legemiddelgodkjenning og kvalitetssikring av helsetjenesten, slik at dokumentasjon og rapporter følger deres krav og retningslinjer. Vårt system vil åpne for aksellererte godkjenningsordninger av nye legemidler, som vi tror står høyt på ønskelisten til samtlige legemiddelprodusenter. 

Related links

Emner

  • Helse, sykepleie, legemiddel

Dignio er en ledende spesialist på medisinsk avstandsoppfølging og leverandør av effektiv velferdsteknologi. Vi jobber kontinuerlig for velinformerte pasienter med en fleksibel hverdag og høy livskvalitet. Resultatet er fornøyde brukere og ressursbesparelser for helsevesenet.

Kontakter

Marianne Wilhelmsen

Pressekontakt Kommunikasjons- og markedssjef 97524888

Relatert innhold