Gå videre til innhold
En banebrytende fagbok som gir leserne en dyptgående forståelse av hvordan kompetanse kan ledes og utvikles i et kunnskapssamfunn i stadig endring.

Pressemelding -

En banebrytende fagbok som gir leserne en dyptgående forståelse av hvordan kompetanse kan ledes og utvikles i et kunnskapssamfunn i stadig endring.

I en kompleks verden med høy endringstakt utfordrer Dynamisk kompetanseledelse tradisjonelle forestillinger om kompetansestyring. Denne banebrytende fagboken gir leserne en dyptgående forståelse av hvordan kompetanse kan ledes og utvikles i et kunnskapssamfunn i stadig endring.

Boken skiller mellom strategisk kompetansestyring og dynamisk kompetanseledelse. I stabile og forutsigbare tider kommer man langt med en strategisk tilnærming. Men med store og raske omveltninger, og stadig mer komplekse kompetansebehov, kreves det mer. Forfatterne argumenterer for at den dynamiske tilnærmingen til kompetanseledelse er avgjørende for å sikre organisasjoners levedyktighet og suksess i fremtiden.

Tor Endre Gustavsen er leder for avdelingen Kompetanse og kultur i Skanska Norge. Han er utdannet cand.paed. ved Universitetet i Oslo, har etterutdanning i personalledelse og 25 års erfaring med opplæring, organisasjons- og lederutvikling fra næringslivet, både i Norge og internasjonalt.

Olav Johansen er førstelektor i organisasjon og ledelse ved Kristiania og Universitetet i Sørøst-Norge, og partner i Knowledge Management Company. Han er utdannet cand.paed. ved Universitetet i Oslo med etterutdanning i organisasjonspsykologi fra BI. Han har 15 års erfaring fra næringslivet før han begynte i akademia i 2013.

Bla i boken her

Related links

Emner

Kategorier


Fagbokforlaget er et av de største fagbok- og læremiddelforlagene i Norge med utgivelser for profesjonsmarkedet og hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

www.fagbokforlaget.no

Kontakter

Maria Myrhaug

Maria Myrhaug

Markedskonsulent Økonomi- og administrasjonsfag 99597909

Fagbokforlaget

Vi bryr oss om fag og utdanning, og ønsker å gi ut fagbøker og læremidler som dagens elever, studenter, forskere og ulike yrkesgrupper har behov for. Våre forfattere skriver bøker som dekker hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige og praktikermarked. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

Fagbokforlaget

Kanalveien 51
5068 Bergen
Norge