Gå videre til innhold
Hva er god mentoring og hva kreves for at samarbeidet mellom adept og mentor skal fungere?

Pressemelding -

Hva er god mentoring og hva kreves for at samarbeidet mellom adept og mentor skal fungere?

Boken beskriver hva god mentoring er, hva som kreves for at samarbeidet mellom adept og mentor skal fungere, og hvordan gjennomføre mentoringprogrammer. Boken bygger på forskning, teori og praktisk erfaring. Ikke minst vises det til caser og historier for å tydeliggjøre hva mentoring knyttet til ledelses- og organisasjonsutvikling handler om.

Boken er av interesse for alle som er opptatt av mentoring, ledelses- og organisasjonsutvikling, eller som ønsker å utvikle seg i sin jobb- eller lederrolle.

Forfatter Jennybeth Ekeland har siden 1999 arbeidet med mentoring i privat næringsliv, offentlig forvaltning og frivillig virksomhet. I tillegg har hun mer enn 30 års erfaring innen ledelse- og organisasjonsutvikling, som preger hennes tilnærming til mentoring. I årene 1987 til 2019 arbeidet hun i AFF ved Norges Handelshøyskole, og har siden vært nettverkskonsulent i AFF og selvstendig næringsdrivende. Hun er utdannet cand.paed. fra UiO, og har leder- og styreerfaring. I tillegg har hun 2-årig videreutdanning som organisasjonskonsulent fra The Tavistock Institute of Human Relations og utdannelse innen gestaltveiledning.

Bla i boken her

Related links

Emner

Kategorier


Fagbokforlaget er et av de største fagbok- og læremiddelforlagene i Norge med utgivelser for profesjonsmarkedet og hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

www.fagbokforlaget.no

Kontakter

Maria Myrhaug

Maria Myrhaug

Markedskonsulent Økonomi- og administrasjonsfag 99597909

Fagbokforlaget

Vi bryr oss om fag og utdanning, og ønsker å gi ut fagbøker og læremidler som dagens elever, studenter, forskere og ulike yrkesgrupper har behov for. Våre forfattere skriver bøker som dekker hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige og praktikermarked. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

Fagbokforlaget

Kanalveien 51
5068 Bergen
Norge