Gå videre til innhold
Utsnitt fra bokens forside. Foto: Fra NRK
Utsnitt fra bokens forside. Foto: Fra NRK

Pressemelding -

Hva var det med SKAM? Boklansering 7. juni

Dramaserien Skam, den første norskspråklige fagboken om det store NRK-fenomenet SKAM, lanseres på Hartvig Nissens skole i Oslo torsdag 7. juni. Vel møtt!

Hva var det med SKAM? Denne NRK-serien om en gjeng norske ungdommer fikk enorm oppmerksomhet og ble et globalt fenomen. Folk i alle aldre fulgte med på tvers av ulike medieplattformer, og innhold, handling og ulike tema og teorier ble diskutert blant venner, ved lunsjbord, i familier og ikke minst i klasserommet.

Den nye boken Dramaserien SKAM, redigert av Synnøve Skarsbø Lindtner (UiB) og Dag Skarstein (OsloMet), tar opp form, tema, resepsjon og didaktiske muligheter i SKAM. Ved å analysere de ulike bestanddelene serien består av, presenterer bokens ulike forfattere viktige biter i puslespillet for å forstå hvorfor SKAM fikk en slik stor og spesiell betydning, samt hvordan man på en god måte kan bruke stoffet i klasserommet.

Velkommen til en spennende lansering på selveste SKAM-skolen, Hartvig Nissens skole!

TID: Torsdag 7. juni, kl. 18--20
STED: Hartvig Nissens skole, President Harbitz` gate 11, Oslo

PROGRAM:

Velkommen

DEL 1: Panelsamtale
Hva er fenomenet SKAM? Hva var det med serien som gjorde den til en slik suksess? Marte Blikstad-Balas (UiO) samtaler med redaktørene Dag Skarstein og Synnøve Skarsbø Lindtner, og redaksjonssjef i NRK P3 Håkon Moslet.

DEL 2: Undervisningsopplegg
Hvordan bruke SKAM i klasserommet? Forfatterne og norsklærerne Jorunn Øveland Nyhus og Astrid Syse Talsethagen presenterer ulike undervisningsopplegg og deler sine erfaringer fra klasserommet.

Mingling med lett servering

KONTAKT:
Synnøve Skarsbø Lindtner, redaktør og forfatter: 922 91 754 / synnove.lindtner@uib.no
Dag Skarstein, redaktør og forfatter: 913 65 507 / dag.skarstein@oslomet.no
Glenn Mangerøy, Fagbokforlaget: 975 56 626 / glenn.mangeroy@fagbokforlaget.no

Emner


Fagbokforlaget er et av de største fagbok- og læremiddelforlagene i Norge med utgivelser for profesjonsmarkedet og hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

www.fagbokforlaget.no

Kontakter

Glenn Jensen Mangerøy

Glenn Jensen Mangerøy

Pressekontakt Markedskonsulent og pressekontakt Samfunnsfag og humanistiske fag. Pressekontakt for alle akademiske utgivelser 97556626

Fagbokforlaget

Vi bryr oss om fag og utdanning, og ønsker å gi ut fagbøker og læremidler som dagens elever, studenter, forskere og ulike yrkesgrupper har behov for. Våre forfattere skriver bøker som dekker hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige og praktikermarked. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

Fagbokforlaget
Kanalveien 51
5068 Bergen
Norge