Gå videre til innhold
Hvordan fungerer egentlig den norske regjeringsmakten?

Pressemelding -

Hvordan fungerer egentlig den norske regjeringsmakten?

Hvordan fungerer regjeringen? Hva skjer når regjeringer kommer og går, hvordan fatter regjeringen beslutningene sine, hva innebærer det å være statsråd – og hvilke lover og regler gjelder egentlig for regjeringens virksomhet? I den nye boken «Regjeringen — Historien, makten og hverdagen» forsøker et tverrfaglig forskerteam å finne svarene.

Svarene på slike spørsmål er ikke innlysende. I det norske politiske systemet legger vi stor vekt på åpenhet og fri meningsbrytning innenfor tydelige organisatoriske og juridiske rammer. Men nettopp når det gjelder regjeringen, aksepterer vi at de reelle avgjørelsene tas bak lukkede dører, at informasjonsflyten er strengt regissert, og at maktutøvelsen er lite regulert.

Formålet med Regjeringen: Historien, makten og hverdagen er å fjerne noe av mystikken rundt denne viktige statsinstitusjonen, og erstatte den med kunnskap og forståelse. Gjennom en tverrfaglig tilnærming og basert på et omfattende datagrunnlag gir boken svar på de grunnleggende spørsmålene om hva regjeringen er og gjør. Boken evil interessere alle som er opptatt av statsvitenskap, rettsvitenskap, sosiologi og historie, og for alle som ønsker mer kunnskap om den norske regjeringsmakten.

Forfattergruppen:

Forsker- og forfattergruppen består av Jostein Askim, Yngve Flo, Eirik Holmøyvik, Kristoffer Kolltveit, Marte Mangset og Bjørn Erik Rasch.

Bla i boken her.

Lansering:
Boken lanseres på Litteraturhuset i Oslo 1. februar klokken 17:30.
Les mer om arrangementet her.

Om boken:
«Denne boken viser hvordan landet faktisk styres» — Nina Frisak
«Denne boken gir et godt innblikk i hvordan hverdagen for statsrådene er» — Dag Terje Andersen

Related links

Emner

Kategorier


Fagbokforlaget er et av de største fagbok- og læremiddelforlagene i Norge med utgivelser for profesjonsmarkedet og hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

www.fagbokforlaget.no

Kontakter

Ingrid Krøvel-Velle

Ingrid Krøvel-Velle

Pressekontakt Markedskonsulent og pressekontakt Juss. Pressekontakt for alle akademiske utgivelser 97554811

Fagbokforlaget

Vi bryr oss om fag og utdanning, og ønsker å gi ut fagbøker og læremidler som dagens elever, studenter, forskere og ulike yrkesgrupper har behov for. Våre forfattere skriver bøker som dekker hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige og praktikermarked. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

Fagbokforlaget

Kanalveien 51
5068 Bergen
Norge