Gå videre til innhold
Ny bok: «Internasjonal migrasjon» av Gunhild Odden
Ny bok: «Internasjonal migrasjon» av Gunhild Odden

Pressemelding -

Internasjonal migrasjon - hva er det?

Bok om fenomenet internasjonal migrasjon lanseres i Stavanger 13. mars. Gunhild Odden har skrevet en god innføring for alle som ønsker å tilegne seg grunnleggende kunnskap om sentrale tendenser, begrep, teorier, tematikker og problemstilinger innen migrasjonsfeltet.

Migrasjon er på mange vis et av vår tids største temaer. Stadig flere mennesker forflytter seg på tvers av landegrenser, og i følge FN har tallet på migranter på verdensbasis økt fra 173 millioner i år 2000 til 244 millioner i 2015. Feltet er også i økende grad politisert, og det engasjerer et bredt spekter av aktører - fra politikere til "mannen i gata".

Det går ikke én dag uten at migrasjon omtales i mediene. Men hva snakker vi egentlig om når vi snakker om migrasjon?

Internasjonal migrasjon gir forfatteren leseren en innføring i samfunnsvitenskapelige perspektiver på migrasjon. Hvilke sentrale tendenser, begrep, teorier, tematikker og problemstilinger er aktuelle i faget? 

Boken lanseres i Stavanger 13. mars - pressen er hjertelig velkommen.

Forfatter Gunhild Odden er seniorforsker og leder ved Senter for interkulturell kommunikasjon i Stavanger ved VID vitenskapelige høgskole. Hun har sin PhD-utdanning i sosiologi fra Université de Poitiers i Frankrike. Hennes forsknings- og undervisningsaktivitet omhandler migrasjon og mangfold.

Kontaktpersoner:

Gunhild Odden, forfatter: 988 39 611 / gunhild.odden@sik.no
Glenn Jensen Mangerøy, Fagbokforlaget: 975 56 626 / glenn.mangeroy@fagbokforlaget.no

Related links

Emner

Tags


Fagbokforlaget er et av de største fagbok- og læremiddelforlagene i Norge med utgivelser for profesjonsmarkedet og hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

www.fagbokforlaget.no

Pressekontakt

Glenn Jensen Mangerøy

Glenn Jensen Mangerøy

Pressekontakt Markedskonsulent og pressekontakt Samfunnsfag og humanistiske fag. Pressekontakt for alle akademiske utgivelser 97556626

Relatert materiale

Relaterte nyheter

Relaterte events