Gå videre til innhold
Juss i veitrafikk og trafikkopplæring

Pressemelding -

Juss i veitrafikk og trafikkopplæring

Veitrafikk og trafikkopplæring er regulert av et omfattende og til tider uoversiktlig lovverk. Det er viktig at trafikanter forstår reglene så likt som mulig og følger dem, men også at de yrkesgruppene som forvalter lovverket, driver trafikkopplæring eller -planlegging, forstår og anvender det riktig. Men det skjer store og omfattende endringer innen området, blant annet har det de siste årene kommet flere nye kjøretøy som segways, elektriske sparkesykler og skateboards, inn i trafikken. Dermed er det lett å miste oversikten, men i den nye boken Juss i veitrafikk og trafikkopplæring har jurist Roger Helde samlet alt om norsk veitrafikkrett.

Boken inneholder en komplett oversikt over norsk veitrafikkrett samt en innføring i overordnet juridisk metode, forvaltningsrett, strafferett og bilansvaret. Boken er skrevet for å kunne fungere som pensumbok for studenter og som et oppslagsverk for fagfolk. Det er en bok som er skrevet for å gjøre et komplekst regelverk oversiktlig for folk som skal bruke det i hverdagen, for kjørelærere, sjåfører og alle som jobber med forvaltningen av norske veier. Boken spenner fra veiskilt og blinklys til nye problemstillinger vedrørende elektriske sparkesykler og selvkjørende biler.

Roger Helde er førstelektor i juss og ledelsesfag ved Handelshøgskolen Nord universitet. Han har juridisk embetseksamen fra UiO, master i organisasjon og ledelse fra NTNU og er sertifisert metodeveileder Supplemental Instruction fra European Centre for SI-PASS, Lund University. Helde har over 25 års lederfaring fra offentlige og private organisasjoner, og har vært foreleser og veileder i juridiske fag ved flere universitet og høyskoler. Fra 2017 har han hatt ansvaret for Trafikk-juridiske fag ved Nord universitet og Trafikant- og kjøretøystudiet til Statens vegvesen. Samme år ble han engasjert av Store Norske leksikon som ansvarlig for fagområdet «Vegtrafikklovgivning», og oppnevnt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet som leder av Husbankens Klagenemnd.

Kontaktinformasjon:
Roger Helde, roger.helde@nord.no, mobil 95 123 891

Bokinformasjon:
Juss i veitrafikk og trafikkopplæring
av Roger Helde
ISBN 9788245023084, kr 599,–
I salg

Kontakt undertegnede for mer informasjon eller presseeksemplar.

Related links

Emner


Fagbokforlaget er et av de største fagbok- og læremiddelforlagene i Norge med utgivelser for profesjonsmarkedet og hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

www.fagbokforlaget.no

Pressekontakt

Ingrid Krøvel-Velle

Ingrid Krøvel-Velle

Markedskonsulent og pressekontakt Juss. Pressekontakt for alle akademiske utgivelser 97554811

Relatert materiale