Gå videre til innhold
Foto: Rawpixel/Unsplash
Foto: Rawpixel/Unsplash

Pressemelding -

Mellom selvbestemmelse og tvang

Hvordan kan man best ta vare på både rettsikkerheten og menneskeverdet til de menneskene vi er usikre på om er i stand til å vite sitt eget beste? I en ny bok diskuterer ni rettsforskere de problemstillingene som kan oppstå i dette skjæringspunktet fra et juridisk perspektiv.

Daglig står ansatte i helse- og omsorgstjenesten overfor vanskelige situasjoner der de må avgjøre om de skal bruke tvang eller makt. Når skal pasienten selv få bestemme hva som skal skje i en gitt situasjon, og når skal de ansatte gripe inn og gi hjelp uten samtykke – til tross for at pasienten kanskje gjør motstand?

Tvang er et av de sterkeste og mest skremmende virkemidlene i helse- og omsorgstjenesten, samtidig som den enkeltes rett til selvbestemmelse over egen kropp er et grunnleggende utgangspunkt – både i forhold til jus og menneskerettigheter.

I boken Selvbestemmelse og tvang i helse- og omsorgstjenesten drøfter ni norske og danske rettsforskere de problemstillingene som oppstår i skjæringspunktet mellom selvbestemmelse og tvang. Juristenes tilnærming, diskusjoner og konklusjoner blir nødvendigvis ikke de samme som medisinernes. Hva kan juristene bidra med i denne debatten?

Ta kontakt med undertegnende for presseeksemplar, mer informasjon eller kontakt med forfatterne.

Boken diskuterer blant annet:

 • Det menneskerettslige vernet mot tvang
 • Forståelsen av tvangsbegrepet
 • Avgrensing av begrepene tvang og makt
 • Barns rettsikkerhet i dansk psykiatri
 • Omsorgssvikt eller den enkeltes rett til å avstå fra hjelp
 • Helseforskning på barn og personer uten samtykkekompetanse
 • Medisinsk behandling av barn med interkjønn
 • Pårørendes stilling ved bruk av tvang
 • Tvangsmedisinering i psykisk helsevern

Bokens bidragsytere er:

 • Bjørn Henning, professor ved Det juridiske fakultet, Universitet i Bergen
 • Karl Harald Søvig, professor og dekan ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
 • Eva Naur, lektor ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet
 • Caroline Adolphsen, lektor ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet
 • Henriette Sinding Aasen, professor ved Det juridiske fakultet, Universitet i Bergen
 • Kariann Olsen Salte, stipendiat ved Det juridiske fakultet, Universitet i Bergen
 • Nina Sofie Len Samuelsen, førstekonsulent i Helse- og omsorgsdepartementet
 • Alice Kjellevold, professor emerita ved Det samfunnsvitenskaplige fakutlet, Universitetet i Stavanger
 • Jan Fridthjof Bernt, professor emeritus ved Det juridiske fakultet, Universitet i Bergen

Related links

Emner

Kategorier


Fagbokforlaget er et av de største fagbok- og læremiddelforlagene i Norge med utgivelser for profesjonsmarkedet og hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

www.fagbokforlaget.no

Kontakter

Ingrid Krøvel-Velle

Ingrid Krøvel-Velle

Pressekontakt Markedskonsulent og pressekontakt Juss. Pressekontakt for alle akademiske utgivelser 97554811

Fagbokforlaget

Vi bryr oss om fag og utdanning, og ønsker å gi ut fagbøker og læremidler som dagens elever, studenter, forskere og ulike yrkesgrupper har behov for. Våre forfattere skriver bøker som dekker hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige og praktikermarked. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

Fagbokforlaget

Kanalveien 51
5068 Bergen
Norge