Gå videre til innhold
Boken «Anerkjennelse av stater og regimer» av Dagfinn Christian Selvaag
Boken «Anerkjennelse av stater og regimer» av Dagfinn Christian Selvaag

Pressemelding -

NY BOK: Anerkjennelse av stater og regimer

AV Dagfinn Christian Selvaag

Hvordan har det seg at Norge anerkjente Manchoukuo, men ikke Palestina? Hvorfor anerkjente vi Sør-Vietnam mens vi hadde langt mer kontakt med Nord-Vietnam? Hva slags rolle spilte Norge i kampen om Kinas sete i FN, og hvorfor deltok vi ikke på den internasjonale konferansen om bekjempelse av coloradobillen i 1948?


For første gang presenteres en studie av norsk anerkjennelsespraksis fra 1905 og frem til i dag, basert på en gjennomgang av faglitteraturen på området og en omfattende gjennomgang av arkiver og annet kildemateriale.

Studien dokumenterer på en grundig og oversiktlig måte et forutsigbart handlingsmønster som brytes i krisetider, og tegner et levende bilde av kreftene som formet de norske posisjonene.

Boken er ikke bare en reise i jus, men en global reise gjennom politisk historie over hundre år.

Dagfinn Chr. Selvaag er dr.philos. fra 2016. Han har undervist ved Forsvarets høgskole, vært seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier og har siden 2001 vært avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet.

Bokinformasjon:
ISBN: 9788245038125 | Utgitt desember 2021 | 515 sider | Kr 699,-

Kontaktinformasjon forfatter:

Dagfinn Chr. Selvaag: Dagfinn-Christian.Selvaag@fd.dep.no

Presseeksemplar:
Kontakt undertegnede.

Related links

Emner

Kategorier


Fagbokforlaget er et av de største fagbok- og læremiddelforlagene i Norge med utgivelser for profesjonsmarkedet og hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

www.fagbokforlaget.no

Kontakter

Ingrid Krøvel-Velle

Ingrid Krøvel-Velle

Pressekontakt Markedskonsulent og pressekontakt Juss. Pressekontakt for alle akademiske utgivelser 97554811

Fagbokforlaget

Vi bryr oss om fag og utdanning, og ønsker å gi ut fagbøker og læremidler som dagens elever, studenter, forskere og ulike yrkesgrupper har behov for. Våre forfattere skriver bøker som dekker hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige og praktikermarked. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

Fagbokforlaget
Kanalveien 51
5068 Bergen
Norge