Gå videre til innhold
Politiske ideer. Norsk og vestlig tenkning fra enevelde til i dag.
Politiske ideer. Norsk og vestlig tenkning fra enevelde til i dag.

Pressemelding -

NY BOK: Politiske ideer

Hvilke politiske ideer har formet og fortsetter å forme vårt samfunn? Hvordan har politisk tenkning i Vesten påvirket norske politiske forhold? I denne nye boken tar forfatter og statsviter Andreas Hvidsten for seg utviklingen av politiske ideer fra Machiavelli til Gro Harlem Brundtland.

Politiske ideer handler om idégrunnlaget for moderne politikk i Vesten og hvordan disse ideene har kommet til uttrykk i Norge. Boken presenterer og diskuterer sentrale temaer innen politisk idéhistorie og politisk filosofi, og er en innføring i tenkningen som har formet og fortsetter å forme vårt samfunn.

I boken tar statsviter Andreas Hvidsten utgangspunkt i de politiske brytningene og omstendighetene der ideene oppstod og utviklet seg – fra legitimeringen av eneveldet til kampen for økologisk demokrati – og ser dem i relasjon til den politiske historien fra opplysningstiden til i dag.

På unikt vis dekker forfatteren både en vestlig idétradisjon og den spesifikke norske historien som en del av denne. Politiske ideer er med andre ord både en norsk og en vestlig politisk idéhistorie.Boken plasserer noen av vår samtids viktigste debatter i et idéhistorisk lys, og bringer inn aktuelle problemstillinger blant annet knyttet til innvandring, likestilling og miljø.

Forfatteren ble tildelt Fagbokforlagets lærebokstipend for denne boken.

Andreas H. Hvidsten
er PhD i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo og jobber som postdoktor ved MF vitenskapelig høyskole. Hvidsten har tidligere publisert en rekke vitenskapelige artikler og essays, samt bøkene Hva er statsvitenskap (2018) og Theorizing International Relations: A Dialectical Approach (2019).

Les bokutdraget her

Ønsker du presseeksemplar?Ta kontakt med Maria Myrhaug, markedskonsulent i Fagbokforlaget: maria.myrhaug@fagbokforlaget.no

Related links

Emner

Kategorier


Fagbokforlaget er et av de største fagbok- og læremiddelforlagene i Norge med utgivelser for profesjonsmarkedet og hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

www.fagbokforlaget.no

Kontakter

Maria Myrhaug

Maria Myrhaug

Markedskonsulent Økonomi- og administrasjonsfag 99597909

Fagbokforlaget

Vi bryr oss om fag og utdanning, og ønsker å gi ut fagbøker og læremidler som dagens elever, studenter, forskere og ulike yrkesgrupper har behov for. Våre forfattere skriver bøker som dekker hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige og praktikermarked. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

Fagbokforlaget
Kanalveien 51
5068 Bergen
Norge