Gå videre til innhold
Rettighetsfrokost: «Kva ser vi, kva gjer vi»
Rettighetsfrokost: «Kva ser vi, kva gjer vi»

Pressemelding -

Rettighetsfrokost: «Kva ser vi, kva gjer vi»

Skolen og barnehagen er viktige arenaer for både forebygging og avdekking av vold og overgrep. Mange ansatte i skoler og barnehager opplever allikevel at de føler seg usikre i møtet med temaet, og etterlyser verktøy og veiledning om hvordan snakke med barn om temaet, og hvordan varsle og følge opp i etterkant.

På vårens barnerettighetsfrokost inviterer Redd Barna til lansering av boken «Kva ser vi, kva gjer vi», utgitt av Fagbokforlaget. Den omhandler skolen og barnehagens oppgaver i å avdekke og varsle om omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep. Forfatter av boken er Inge Nordhaug, klinisk sosionom i barne- og ungdomspsykiatri og ansatt ved RVTS Vest, Ressurssenter for vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging.

Boken gir en innføring i barnehagens og skolens plikter ifølge lovverket, og gir både faglig innføring og praktisk handlingskompetanse i hvordan man går fram for å avdekke og varsle om omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep.

På barnerettighetsfrokosten inviterer vi til en samtale med forfatteren, og en paneldiskusjon med representanter fra skoler og barnehager om utfordringer de opplever knyttet til å oppdage og melde ifra om vold, omsorgssvikt og overgrep.Velkommen til Barnerettighetsfrokost og boklansering om skolens og barnehagens rolle i å avdekke seksuelle overgrep mot barn.

Når: Fredag 23. Mars, kl 08:30 – 10:00 (Enkel frokost serveres fra kl 08:00)
Hvor: Kulturhuset, Youngs gate 6, Oslo
Rom: Boksen, i 2 etg.

Se hele programmet.

Kontaktpersoner:
For Redd Barna: Kristin Sommerseth (48080726)
For Fagbokforlaget: Karine Liland (47621714 / karine.liland@fagbokforlaget.no)

------------------------------------------------------------------------------

Med Barnerettighetsfrokosten ønsker Redd Barna å skape en møteplass og et forum for debatt og dialog, informasjon og refleksjon om barns rettigheter i Norge.

Emner

Kategorier


Fagbokforlaget er et av de største fagbok- og læremiddelforlagene i Norge med utgivelser for profesjonsmarkedet og hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

www.fagbokforlaget.no

Kontakter

Ingrid Krøvel-Velle

Ingrid Krøvel-Velle

Pressekontakt Markedskonsulent og pressekontakt Juss. Pressekontakt for alle akademiske utgivelser 97554811
Mona Bruvik

Mona Bruvik

Pressekontakt Markedskonsulent Humaniora og samfunnsfag 99589615
Jens Helleland Ådnanes

Jens Helleland Ådnanes

Pressekontakt Markedskonsulent Sykepleie og psykologi 90745151

Relaterte events

Fagbokforlaget

Vi bryr oss om fag og utdanning, og ønsker å gi ut fagbøker og læremidler som dagens elever, studenter, forskere og ulike yrkesgrupper har behov for. Våre forfattere skriver bøker som dekker hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige og praktikermarked. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

Fagbokforlaget

Kanalveien 51
5068 Bergen
Norge