Gå videre til innhold
Årets første kuldeperiode har gitt spotprisen et hopp.
Årets første kuldeperiode har gitt spotprisen et hopp.

Nyhet -

Strømprisen over 80 øre per kWh, men ingen grunn til panikk

Strømforbruket svinger med temperaturen. Når kulda slår inn får vi som regel de høyeste strømprisene. Med ukas kaldvær kom prishoppet, særlig i enkelttimer. – Ingen grunn til panikk, sier markedssjefen i Ishavskraft.

Hver formiddag offentliggjør Nord Pool systemprisen og områdeprisen for neste døgn. Kraftprodusenter sender inn hvor stor mengde strøm de ønsker å tilby til hvilken pris, mens kraftleverandører melder inn hvor mye de har behov for til strømkundene. Som en likevekt mellom tilbud og etterspørsel, settes strømprisen - helt ned på timesnivå. Overgår etterspørselen tilbudet, øker strømprisen, og nettopp dette skjedde tidligere denne uken.

- Prisøkningen gjelder heldigvis noen enkelttimer av hele november måneds 720 timer. Det vil med andre ord slå lite ut på strømregninga, sier Gunn Tove Bjerkan i Ishavskraft.

Markedssjef i Ishavskraft roer kundene - kortsiktige prishopp vil ikke merkes særlig på strømregningen.

Kortsiktig hopp i strømpris

Det hører minst en kuldeperiode til enhver normal nordisk vinter. Når temperaturene faller, oppstår behovet for oppvarming og forbruket øker.

- Selv om magasinfyllingen er god, gir et høyere strømforbruk et kortsiktig hopp i spotprisen, særlig de timene hvor forbruket er høyest, sier handelssjef i Ishavskraft Tom Eirik Olsen.

Nå fikk vi årets første kuldeperiode allerede nå, med tilhørende spotprishopp og ikke minst økning i antall medieoppslag. - Likevel er prishoppet kortvarig, og vi ser relativt lave strømpriser både for november og videre over vinteren, sier Olsen videre.

Lavere strømregning enn samme periode i fjor

Gitt samme forbruk som i fjor venter vi om lag 100 kroner lavere regning for en normalkunde i november i år, til tross for onsdagens dyre enkelttimer. Overskriftene og nyhetssakene som har vært denne uka har referert til den ene enkelttimen mellom klokken 18 og 19 hvor det var priser over 80 øre for norske strømkunder.

- Likevel er det ingen grunn til å frykte for strømregningen. Gjennomsnittprisen på onsdag var 53 øre/kWh for kunder i Sør- og Midt-Norge, og i Nord-Norge var den på 48 øre/kWh. De laveste timene 6. november var helt nede i 40 øre/kWh, men det er det ingen som sier noe om, sier Bjerkan.

Heldigvis har november 719 timer i tillegg til den mellom klokken 18 og 19 6.november og disse ser altså ut til å bli relativt lave og faktisk lavere enn i fjor. 

Timepriser 6.november i Oslo og Tromsø. Kilde: Nord Pool.

- Hvis det likevel er Ishavskraft-kunder som ønsker å ha mer forutsigbare strømregninger, er det bare å ta kontakt med oss. Vi har gode fastpris-avtaler på både 1 år og 3 for de som vil sikre strømprisen, avslutter Bjerkan. 

Related links

Emner

Kategorier

Kontakter

Mari Lind Aronsen

Mari Lind Aronsen

Leder analyse og partnerskap 957 86 506
Tom Eirik Olsen

Tom Eirik Olsen

Pressekontakt Handelssjef 920 98 057
Gunn Tove Bjerkan

Gunn Tove Bjerkan

Pressekontakt Markedssjef privat 926 39 877

Kraft fra naturen.

Ishavskraft AS er Nord-Norges største kraftleverandør, med en omsetning på 6 milliarder kroner. Selskapet selger ren kraft fra fornybare energikilder, og vi jobber kontinuerlig med bærekraftige og fremtidsrettede energiløsninger for de globale miljø- og klimautfordringene.

Selskapet har over 80 ansatte fordelt i Alta, Tromsø, Oslo, Bergen og Kristiansand.

Ishavskraft AS
Postboks 1374
9506 Alta
Norway