Gå videre til innhold
50% barnehagelærere er en veldig god ide!

Blogginnlegg -

50% barnehagelærere er en veldig god ide!

Denne uken delte Eivor Evenrud, nestleder i kultur- og utdanningskomiteen for Oslo bystyre, blogginnlegget «50% barnehagelærere er ingen god idé», der hun argumenterer for at andelen barnehagelærere ikke er et kvalitetsstempel i seg selv, den må sees i sammenheng med antall ansatte totalt i barnehagen. I og med at stiftelsen Kanvas vel er den barnehageaktøren som profilerer seg sterkest med 50% andel barnehagelærere, lurer jeg på om dette innlegget var rettet mot oss.

Vi i Kanvas er helt enig i at andel pedagoger må sees i sammenheng med bemanningen for øvrig. Stiftelsen Kanvas jobber aktivt for å få til en bemannings- og pedagognorm – så raskt som mulig.

Stiftelsen Kanvas har et uttalt mål om 50% andel barnehagelærere; i dag har vi 49% i gjennomsnitt for våre 63 Kanvas-barnehager. Parallelt med dette har vi gjennomført en omorganisering som kort fortalt streber etter å redusere barnehagelærernes bruk av tid på administrative oppgaver, slik at de får mer tid til pedagogisk arbeid sammen med barna. GoBan har nylig presentert funn som viser at barnehagekvaliteten øker når det er barnehagelærere til stede sammen med barna. Og Høyskolen i Oslo og Akershus har gjennomført et følgeforskningsprosjekt for Kanvas som viser at en høyere andel barnehagelærere har ført til at kompetansen øker i hele personalgruppen. Vi erfarer at frafallet og fraværet reduseres som en konsekvens av høyere pedagogtetthet.

Det koster litt ekstra med 50% andel barnehagelærere, og Kanvas mottar tilskudd og foreldrebetaling på lik linje med andre private aktører. Forskjellen er at vi ikke tar ut utbytte; alle de midlene vi mottar bruker vi til det beste for barna i våre barnehager. For å gå i balanse har vi et noe høyere ekvivalenttall en Oslo kommunes uttalte norm på 6,0. Og noe lavere ekvivalenttall enn enkelte andre kommuner. Samtidig har vi et lavt fravær på 9%, mot 12% som er gjennomsnittet i sektoren for øvrig. Og vi har utstrakt bruk av vikarer ved sykefravær. Jeg vil tro at vi scorer relativt høyt på reell bemanning sammenliknet med andre barnehager, men har ikke nok informasjon til å kunne dokumentere dette.

Vi i stiftelsen Kanvas er stolte over alle våre ansatte som skaper kvalitet og innhold i barnas hverdag. Kombinert med vår satsning på 50% andel barnehagelærere mener vi at vi gir god barnehagekvalitet til barn. Vi snakker om denne satsningen så mye og så ofte vi kan, fordi vi ønsker at dette skal bli en norm alle norske barnehager må følge. Derfor er vi skuffet over utkastet til statsbudsjettet, som nok en gang mangler konkret satsning for å oppnå en høyere bemannings- og pedagognorm. Med et strukturelt kvalitetskrav til alle norske barnehager, i form av en bemannings- og pedagognorm, ville også utbyttet til private aktører begrenses.

Synne Alsaker, kommunikasjonssjef i barnehagestiftelsen Kanvas

Emner

Tags

Pressekontakt

Robert Ullmann

Robert Ullmann

Pressekontakt Daglig leder 90858207
Synne Alsaker

Synne Alsaker

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 90777576

Relaterte nyheter

Stiftelsen Kanvas

Kanvas er med sine 67 barnehager Norges største barnehagestiftelse med ideelle formål. Vi er en kunnskapsbedrift med 1300 engasjerte og profesjonelle medarbeidere med ansvar for 4200 barn. Siden oppstarten i 1986 har Kanvas vært pådriver for å bedre barns oppvekstvilkår og foreldres hverdag. Kanvas driver etter ideelle prinsipper og tar ikke ut utbytte. Dette gir oss muligheten til å kontinuerlig jobbe med kvalitetsutvikling og kompetanseheving. Blant annet har 50% av de ansatte i Kanvas-barnehagene barnehagelærerutdannelse.

Kanvas
Møllergate 12
0179 Oslo
Norway