Gå videre til innhold
Personal- og foreldremøte  - bestill en kursholder innen ønsket tema

Personal- og foreldremøte - bestill en kursholder innen ønsket tema

Dato 14. september 2022

Kanvas tilbyr et bredt spekter av kurs til barnehagesektoren. Våre kurs skal være inspirerende, samtidig som de skal bidra til økt kunnskap og motivere til å videreutvikle eksisterende praksis.

Hvordan jobbe forebyggende med psykisk helse i barnehagen?
Å forebygge handler om å være i forkant, og i dette kurset er fokuset på å være i forkant av psykisk uhelse.

Foreldrekurs
Vi tilbyr to innarbeidede foreldrekurs; ett med fokus på de yngste barna som begynner i barnehagen og overgangen fra hjem til barnehage, og ett med fokus på selve foreldrerollen.

Fra konsument til produsent: Kreativ bruk av digitale verktøy
Kurset tar for seg hvordan digitale verktøy i barnehagen kan bidra til glede, læring og digital dannelse, samt hva barnehagepersonalet bør være bevisste på når de skal ta det i bruk i sitt pedagogiske arbeid.

Barns seksuelle helse og forebygging av overgrep
Kurset gir innsikt i hvordan foreldre og ansatte i barnehagen kan gi barn et trygt forhold til egen kropp og egne følelser, og samtidig beskytte barn mot overgrep.

Våre kursholdere kommer gjerne til din barnehage, men kursene kan også gjennomføres digitalt via Teams om ønskelig.

Finn et kurs som kan styrke kompetansen i din barnehage og send oss gjerne en uforpliktende henvendelse til kurs@kanvas.no

SE HELE KURSPORTEFØLJEN HER 

Kategorier

Kontakter

Line Ellefsrud Fornes

Line Ellefsrud Fornes

Prosjekt- og markedskonsulent 99512552

Stiftelsen Kanvas

Kanvas er Norges største barnehagestiftelse med ideelle formål, stiftet som et foreldreinitiativ i 1986. Vi har per i dag 65 barnehager fordelt på 12 av landets kommuner. Kanvas har ingen eiere, og dermed ingen som kan ta ut utbytte. Vi ser på vår organisasjon som en forvalter av fellesskapets midler, der et eventuelt overskudd føres tilbake til virksomheten og til det beste for barna.

Kanvas
Møllergate 12
0179 Oslo
Norway