Gå videre til innhold
Barnehagestiftelsen Kanvas overtar Solsikken barnehage i Tønsberg

Pressemelding -

Barnehagestiftelsen Kanvas overtar Solsikken barnehage i Tønsberg

Stiftelsen Kanvas startet 2021 med å overtaandelsbarnehagen Solsikken på Søndre Slagen i Tønsberg. Barnehagen startet opp i 2000 og har plass til 80 barn i alderen 1 – 5 år. De har 17 fast ansatte med lang barnehageerfaring.

– Vi er veldig glade for å ha inngått en avtale med andelslaget om overtagelse av Solsikken barnehage, sier Robert Ullmann, daglig leder i Kanvas. - Vi deler et ideelt verdigrunnlag, og vi kjenner daglig leder i Solsikken barnehage, Lise Rødby, som en engasjert leder med ambisjoner for både egen barnehage og sektoren generelt, sier Ullmann.

Barnehagen har som mål å gi barna gode barndomsminner og formidle tradisjoner og kultur slik at barna vet hvor de kommer fra og får en følelse av tilhørighet. Videre ønsker de å gjøre barna nysgjerrig på livet, la de prøve nye ting, og utfordre de til å ta sjanser. Barna skal bli selvstendige og ta selvstendige valg.

Rødby, forteller at både personalet, hun selv, styret og foreldrene er positive til å være en del av Stiftelsen Kanvas. - Før vi tok kontakt med Stiftelsen Kanvas gikk vi noen runder med hva vi tenkte om barnehagens fremtid. Vi kjente på det store ansvaret det er for både daglig leder og styret å drive en andelsbarnehage. Det førte til et ønske om å bli en del av en større organisasjon, for å lette på arbeidspresset og for å bli en del av et større faglig fellesskap, sier Rødby.

Valget falt på Stiftelsen Kanvas, fordi de kjente seg igjen i hvordan stiftelsen driver barnehager. - Kanvas tar ikke ut utbytte, og et eventuelt overskudd føres tilbake til virksomheten for å jobbe mot formål om å bedre barns oppvekstsvilkår og foreldrenes hverdag. Kanvas er opptatt av barnas helse og trivsel, at det skal være god kvalitet på tilbudet, nok bemanning og faglig kompetanseutvikling. I tillegg til at de er opptatt av vedlikehold av bygning og lekeplass, forteller Rødby.

– Kanvas har et mål om moderat vekst for å leve ut sitt formål om å bedre barns oppvekstsvilkår, forteller Ullmann. - Veksten kommer i hovedsak fra barnehager med ideelle formål som ønsker en større aktør å støtte seg på i driften av barnehagen, nettopp slik tilfellet er for Solsikken barnehage.

Emner

Kategorier

Regions


Kanvas er med sine 66 barnehager Norges største barnehagestiftelse med ideelle formål. Vi er en kunnskapsbedrift med 1200 engasjerte og profesjonelle medarbeidere med ansvar for 4000 barn. Siden oppstarten i 1986 har Kanvas vært pådriver for å bedre barns oppvekstvilkår og foreldres hverdag. Kanvas driver etter ideelle prinsipper og tar ikke ut utbytte. Dette gir oss muligheten til å kontinuerlig jobbe med kvalitetsutvikling og kompetanseheving. Blant annet har 50% av de ansatte i Kanvas-barnehagene barnehagelærerutdannelse.

Kontakter

Synne Alsaker

Synne Alsaker

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 90777576

Stiftelsen Kanvas

Kanvas er med sine 66 barnehager Norges største barnehagestiftelse med ideelle formål. Vi er en kunnskapsbedrift med 1300 engasjerte og profesjonelle medarbeidere med ansvar for 4200 barn. Siden oppstarten i 1986 har Kanvas vært pådriver for å bedre barns oppvekstvilkår og foreldres hverdag. Kanvas driver etter ideelle prinsipper og tar ikke ut utbytte. Dette gir oss muligheten til å kontinuerlig jobbe med kvalitetsutvikling og kompetanseheving. Blant annet har 50% av de ansatte i Kanvas-barnehagene barnehagelærerutdannelse.

Kanvas
Møllergate 12
0179 Oslo
Norway