Gå videre til innhold
Cornelia, Aleksander, Kelin og Edvard fra Bekkestua Kanvas-barnehage
Cornelia, Aleksander, Kelin og Edvard fra Bekkestua Kanvas-barnehage

Pressemelding -

Kreativ barnehagelek med bærumsprodusert laftesett

I høst inngikk Bærum Arbeidssenter et samarbeid med barnehagestiftelsen Kanvas om å produsere barnevennlige laftesett til stiftelsens barnehager. – Dette er et samarbeid som gir mye glede hos alle involverte, sier Henning Krogsrud ved Bærum Arbeidssenter.

Fireåringene i Bekkestua Kanvas-barnehage kaster seg over sin nye uteleke. Det er et byggesett av laftede trestokker, som til en laftet hytte, bare i mindre skala. De løfter, stabler og bygger fritt etter egne ideer, og diskusjonen går flittig om hva byggverket skal bli.

– Det er tele i sandkassa, og flere av de andre lekeapparatene kan ikke brukes nå i kulda, så dette var veldig etterlengtet, sier Line Hovland Hansen, assisterende daglig leder i Bekkestua Kanvas-barnehager.

Laftesettet er levert av Bærum Arbeidssenter, som har en samarbeidsavtale med Kanvas om å produsere byggesettene til stiftelsens barnehager. – De leveres ikke med oppskrift, så barna må selv konstruere og være byggmestre og ingeniører. Det innbyr til kreativitet, samarbeid og lek, og gir skaperglede og mestringsfølelse, sier Hovland Hansen.

Positivt samarbeid

– Laftesettet gir gode arbeidsoppgaver for de som jobber med trefag hos oss, for det innebærer serieproduksjon og forutsigbarhet, sier Henning Krogsrud. Han er markedsansvarlig for Bærum Arbeidssenter, som er et tilbud for personer med utviklingshemming i Bærum kommune. Arbeidssenteret tilbyr tilrettelagt arbeid og har 95 arbeidstakere på arbeidstrening innen ulike fagområder, deriblant trefag.

Samarbeidet med Kanvas ble innledet i 2018, da barnehagestiftelsen var på jakt etter en bedrift som kunne produsere og rehabilitere møbler og uteleker for barnehagene. I første omgang handlet det om å sette i stand gamle Tripp Trapp-stoler. Barnehagene leverte inn stoler, og fikk dem tilbake oppussede og nymalte. Produksjonen av egne laftesett begynte høsten 2020, og hittil har Bærum Arbeidssenter levert byggesett til 13 Kanvas-barnehager.

– Det er et byggesett laget med norske byggeskikker av norsk gran, og som egner seg for barn i barnehagealder. Laftesettet er en videreutvikling av produkter som allerede finnes på markedet, men vi har laget vår egen versjon som er lett å håndtere for små barnehender. Det er produsert med godt håndverk og har høy kvalitet. Kanvas er opptatt av bærekraftige produkter, og vi er den forlengede armen, sier Henning Krogsrud.

Arbeidstakerne ved Bærum Arbeidssenter deltar i hele produksjonsprosessen, fra start til slutt, og er ofte med når sluttproduktet leveres. – Det er en fin opplevelse å se at det de har laget blir tatt i bruk med stor entusiasme av barna i barnehagen. Det gir yrkesstolthet, sier Krogsrud.

Bærekraftmål

– Bærum Arbeidssenter bidrar til sysselsetting av personer som altfor ofte står utenfor yrkeslivet, og dette passer godt til Kanvas-stiftelsens sosiale profil. Det samme gjelder gjenbruk og bærekraft, som er viktige verdier og en del av ideologien vår. Det handler om at vi vil ha samarbeidspartnere i vårt eget nærmiljø som driver etter våre etiske retningslinjer. Kanvas er en ideell stiftelse der overskuddet skal tilbake til barnehagene, og dette samarbeidet er et synlig bevis på det, sier eiendomssjef i Kanvas Joakim Johansen. Han mener laftesettet er et godt eksempel på vellykket konstruksjonslek i stor skala, som åpner for undring, samarbeid og nysgjerrighet. – Det er kun fantasien som setter grenser. I starten fikk vi spørsmål om dette ikke var for avansert, men det viser det seg at det absolutt ikke er, sier Johansen.

Stort mulighetsrom

Det er smil og stor iver å spore hos barna i Bekkestua Kanvas-barnehage. Laftetømmeret er stablet ferdig, dagens byggverk er et hus og et Star Wars-romskip, og nå er leken i full gang.

– Det er gøy å følge prosessen. Først er de byggmestre som får utfolde seg fritt, deretter leker de i de nye kulissene de har bygget, sier daglig leder Line Hovland Hansen. Hun forteller at det både har blitt lekt Star Wars, familie, café og hjemmekontor i byggverkene så langt. Når barnehagedagen er slutt pakkes laftetømmeret sammen, slik at det kan bygges noe nytt neste dag.

– Jeg tror dette kommer til å bli kjempepopulært, og byggesettet har fått en sentral plass så det er enkelt å leke med hver gang vi er ute. Sammen må barna finne gode løsninger, og de får øvd seg på å samarbeide. Jeg tror vi vil kunne spore mange kreative prosesser der barna oppdager og utvikler seg i samspill på tvers av alder og kjønn. Det var for eksempel et byggverk som endte opp uten dør, og da måtte de være kreative og bygge om, slik at de kom seg inn i huset sitt, forteller Hovland Hansen.

Emner

Kategorier


Kanvas er med sine 66 barnehager Norges største barnehagestiftelse med ideelle formål. Vi er en kunnskapsbedrift med 1200 engasjerte og profesjonelle medarbeidere med ansvar for 4000 barn. Siden oppstarten i 1986 har Kanvas vært pådriver for å bedre barns oppvekstvilkår og foreldres hverdag. Kanvas driver etter ideelle prinsipper og tar ikke ut utbytte. Dette gir oss muligheten til å kontinuerlig jobbe med kvalitetsutvikling og kompetanseheving. Blant annet har 50% av de ansatte i Kanvas-barnehagene barnehagelærerutdannelse.

Kontakter

Robert Ullmann

Robert Ullmann

Pressekontakt Daglig leder 90858207
Synne Alsaker

Synne Alsaker

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 90777576

Stiftelsen Kanvas

Kanvas er Norges største barnehagestiftelse med ideelle formål, stiftet som et foreldreinitiativ i 1986. Vi har per i dag 65 barnehager fordelt på 12 av landets kommuner. Kanvas har ingen eiere, og dermed ingen som kan ta ut utbytte. Vi ser på vår organisasjon som en forvalter av fellesskapets midler, der et eventuelt overskudd føres tilbake til virksomheten og til det beste for barna.

Kanvas

Møllergate 12
0179 Oslo
Norway