Gå videre til innhold
​Lektorstillinger i barnehagen: En helt ny mulighet for de som ønsker å satse på karriere innen barnehagesektoren

Pressemelding -

​Lektorstillinger i barnehagen: En helt ny mulighet for de som ønsker å satse på karriere innen barnehagesektoren

Det har tidligere vært få karrieremuligheter for barnehagelærerne som ønsker å ta masterutdanning. - Mange forsvinner dermed ut av barnehagene og vi mister kompetansen, sier daglig leder i barnehagestiftelsen Kanvas, Robert Ullmann.

Barnehagelektor er en nyopprettet stilling utviklet i samsvar med Kunnskapsdepartementets strategi «Kompetanse for framtidens barnehage 2018-2022,» der barnehagebasert kompetanseutvikling trekkes frem som et prioritert satsingsområde.

Gjennom lektorstillingene vil en større del av de ansattes kompetanseutvikling kunne skje i barnehagen. Det legges til rette for å utvikle kompetanse i det daglige arbeidet, ved at intern kompetanse deles med andre ansatte i barnehagen – ikke minst ved hjelp av veiledning i hverdagen.

- Jeg vil rose Kanvas for dette initiativet. Tidlig innsats starter i barnehagen, og det er viktig å tenke nytt på hvordan vi kan få flere barnehagelærere til å utvikle kompetansen sin. Jeg tror nye karriereveier i barnehagen kan bidra til at flere vil bli barnehagelærere, at flere blir i yrket og at flere får brukt større deler av sin kompetanse med barna. Jeg lar meg inspirere av Kanvas, og vil jobbe videre med dette på Stortinget, sier Mathilde Tybring-Gjedde, barnehagepolitisk talsperson i Høyre.

Nytt faglig ansvar og høyere lønn

Barnehagelektor i Kanvas vil inngå i grunnbemanningen, og skal drive pedagogisk utvikling i barnehagen. Dette innebærer å jobbe med barnehagebasert kompetanseutvikling i personalgruppen, gjennomføre vurderingsarbeid, omsette aktuell forskning i praksis og samarbeide med akademia.

- Gjennom lektorstillingene vil vi tilby ansatte en høyere lønn, nytt faglig ansvar og en annen tittel. Det håper vi vil bidra til å beholde kompetansen direkte i arbeidet med barna, sier Ullmann.

Barnehagelektoren skal også delta i hverdagsaktiviteter, være en god rollemodell for barn og ansatte og veilede øvrig personale.

Stiftelsen Kanvas først i Norge

Som den første i Norge skal barnehagestiftelsen Kanvas i løpet av høsten 2019 ansette syv barnehagelektorer i Oslo, Bærum, Røyken og Levanger. To av barnehagelektorene rekrutteres internt, og fem stillinger lyses ut.

Stillingene blir en del av det faglige lederteamet i barnehagene. Barnehagelektorene vil også inngå i et eget faglig nettverk med Kanvas-ansatte med mastergrad.

– Vi begynner med disse syv stillingene. Planen er å opprette flere lektorstillinger i flere barnehager når vi har høstet erfaringer, avslutter Ullmann.

Se stillingsutlysningene her:

Lektorstilling Bekkestua Kanvas-barnehage, Bærum

Lektorstilling Betha Thorsen Kanvas-barnehage, Oslo

Lektorstilling Kjekstadmarka Kanvas-barnehage, Røyken

Lektorstilling Torvbråten Kanvas-barnehage, Røyken

Lektorstilling Ruffen Kanvas-barnehage, Levanger

Emner


Kanvas er med sine 64 barnehager Norges største barnehagestiftelse med ideelle formål. Vi er en kunnskapsbedrift med 1200 engasjerte og profesjonelle medarbeidere med ansvar for 4000 barn. Siden oppstarten i 1986 har Kanvas vært pådriver for å bedre barns oppvekstvilkår og foreldres hverdag. Kanvas driver etter ideelle prinsipper og tar ikke ut utbytte. Dette gir oss muligheten til å kontinuerlig jobbe med kvalitetsutvikling og kompetanseheving. Blant annet har 50% av de ansatte i Kanvas-barnehagene barnehagelærerutdannelse.

Pressekontakt

Robert Ullmann

Robert Ullmann

Pressekontakt Daglig leder 90858207
Synne Alsaker

Synne Alsaker

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 90777576

Stiftelsen Kanvas

Kanvas er med sine 67 barnehager Norges største barnehagestiftelse med ideelle formål. Vi er en kunnskapsbedrift med 1300 engasjerte og profesjonelle medarbeidere med ansvar for 4200 barn. Siden oppstarten i 1986 har Kanvas vært pådriver for å bedre barns oppvekstvilkår og foreldres hverdag. Kanvas driver etter ideelle prinsipper og tar ikke ut utbytte. Dette gir oss muligheten til å kontinuerlig jobbe med kvalitetsutvikling og kompetanseheving. Blant annet har 50% av de ansatte i Kanvas-barnehagene barnehagelærerutdannelse.

Kanvas
Møllergate 12
0179 Oslo
Norway