Skip to main content

​Lektorstillinger i barnehagen: En helt ny mulighet for de som ønsker å satse på karriere innen barnehagesektoren

Pressemelding   •   aug 08, 2019 06:00 CEST

Det har tidligere vært få karrieremuligheter for barnehagelærerne som ønsker å ta masterutdanning. - Mange forsvinner dermed ut av barnehagene og vi mister kompetansen, sier daglig leder i barnehagestiftelsen Kanvas, Robert Ullmann.

Barnehagelektor er en nyopprettet stilling utviklet i samsvar med Kunnskapsdepartementets strategi «Kompetanse for framtidens barnehage 2018-2022,» der barnehagebasert kompetanseutvikling trekkes frem som et prioritert satsingsområde.

Gjennom lektorstillingene vil en større del av de ansattes kompetanseutvikling kunne skje i barnehagen. Det legges til rette for å utvikle kompetanse i det daglige arbeidet, ved at intern kompetanse deles med andre ansatte i barnehagen – ikke minst ved hjelp av veiledning i hverdagen.

- Jeg vil rose Kanvas for dette initiativet. Tidlig innsats starter i barnehagen, og det er viktig å tenke nytt på hvordan vi kan få flere barnehagelærere til å utvikle kompetansen sin. Jeg tror nye karriereveier i barnehagen kan bidra til at flere vil bli barnehagelærere, at flere blir i yrket og at flere får brukt større deler av sin kompetanse med barna. Jeg lar meg inspirere av Kanvas, og vil jobbe videre med dette på Stortinget, sier Mathilde Tybring-Gjedde, barnehagepolitisk talsperson i Høyre.

Nytt faglig ansvar og høyere lønn

Barnehagelektor i Kanvas vil inngå i grunnbemanningen, og skal drive pedagogisk utvikling i barnehagen. Dette innebærer å jobbe med barnehagebasert kompetanseutvikling i personalgruppen, gjennomføre vurderingsarbeid, omsette aktuell forskning i praksis og samarbeide med akademia.

- Gjennom lektorstillingene vil vi tilby ansatte en høyere lønn, nytt faglig ansvar og en annen tittel. Det håper vi vil bidra til å beholde kompetansen direkte i arbeidet med barna, sier Ullmann.

Barnehagelektoren skal også delta i hverdagsaktiviteter, være en god rollemodell for barn og ansatte og veilede øvrig personale.

Stiftelsen Kanvas først i Norge

Som den første i Norge skal barnehagestiftelsen Kanvas i løpet av høsten 2019 ansette syv barnehagelektorer i Oslo, Bærum, Røyken og Levanger. To av barnehagelektorene rekrutteres internt, og fem stillinger lyses ut.

Stillingene blir en del av det faglige lederteamet i barnehagene. Barnehagelektorene vil også inngå i et eget faglig nettverk med Kanvas-ansatte med mastergrad.

– Vi begynner med disse syv stillingene. Planen er å opprette flere lektorstillinger i flere barnehager når vi har høstet erfaringer, avslutter Ullmann.

Se stillingsutlysningene her:

Lektorstilling Bekkestua Kanvas-barnehage, Bærum

Lektorstilling Betha Thorsen Kanvas-barnehage, Oslo

Lektorstilling Kjekstadmarka Kanvas-barnehage, Røyken

Lektorstilling Torvbråten Kanvas-barnehage, Røyken

Lektorstilling Ruffen Kanvas-barnehage, Levanger

Kanvas er med sine 64 barnehager Norges største barnehagestiftelse med ideelle formål. Vi er en kunnskapsbedrift med 1200 engasjerte og profesjonelle medarbeidere med ansvar for 4000 barn. Siden oppstarten i 1986 har Kanvas vært pådriver for å bedre barns oppvekstvilkår og foreldres hverdag. Kanvas driver etter ideelle prinsipper og tar ikke ut utbytte. Dette gir oss muligheten til å kontinuerlig jobbe med kvalitetsutvikling og kompetanseheving. Blant annet har 50% av de ansatte i Kanvas-barnehagene barnehagelærerutdannelse.