Gå videre til innhold
– Jeg er opptatt av kunstens sosiale og politiske betydning. Rollespill gir rom for å snakke om forskjellige problemstillinger, verdier, oppfatninger og lag i samfunnet, sier Sille Storihle. Foto: Julie Hrnčířová
– Jeg er opptatt av kunstens sosiale og politiske betydning. Rollespill gir rom for å snakke om forskjellige problemstillinger, verdier, oppfatninger og lag i samfunnet, sier Sille Storihle. Foto: Julie Hrnčířová

Pressemelding -

Jubileumskunstverk til Oslos byjubileum i 2024


Sille Storihle får oppdraget om å lage nytt kunstverk til Oslos byjubileum 2024 – et verk som går i dialog med dagens hovedstad og dens befolkning, og hvor historien brukes for å si noe om fremtiden. I 2024 feirer hovedstaden at det er 400 år siden Christiania ble grunnlagt, og 100 år siden bystyret vedtok at Oslo-navnet skulle tilbakeføres. Kunstverket blir en del av Oslo kommunes markering av jubileet.

– Byjubileet er en god anledning til å feire byen vår og alt som gjør oss stolte over å være Osloinnbyggere. Jeg er spent på hva et kunstverk som handler om Oslo i dag kan fortelle oss. Kunsten i offentlig rom er tilgjengelig for alle og gir folk i Oslo viktige kunstopplevelser i hverdagen, selv om vi ikke oppsøker den selv. Det er gratis og vårt felles eie, sier byråd for kultur, idrett og frivillighet, Omar Samy Gamal.

En dialog om og med byen vår
– Markeringen i 2024 er en anledning til å starte en dialog om og med byen vår, om status quo, og om vår felles fremtid. Historien har formet oss, og verdiene våre i dag kan si noe om fremtiden, sier Mari F. Sundet, juryleder, kunstfaglig prosjektleder og kurator, Oslo kommunes kunstsamling i Kulturetaten.

I takt med tiden
I forbindelse med utlysningen stilte juryen spørsmålene: Må et kunstverk i offentlig rom være en statue, og kan det vi regner som offentlige rom i dag være noe annet enn et allment tilgjengelig byrom? Kan det for eksempel være et rom du åpner i ditt eget hjem, i form av internett?

Juryen ønsket å invitere til et oppdrag som inkluderer flere stemmer, som åpner for ulike medier og kunstneriske prosesser, men som også kommenterer det offentlige rommet det til slutt skal oppleves i.

JUBILEUM
Sille Storihles konkurransebidrag har arbeidstittelen JUBILEUM, en filmproduksjon basert på levende rollespill, mer kjent som laiv eller larp (Live Action Role-Playing Games) hvor rammer for karakterer, samspill og miljø er avklart på forhånd. I filmproduksjonen inviteres en gruppe innbyggere i Oslo til å delta i et rollespill der etiske, politiske, historiske og sosiale spørsmål rundt Oslo og kunst i offentlig rom er tema.

Kunsten i Oslos offentlige rom er kjent for de fleste; fontener, monumenter og minnesmerker i byrom og parker, og kunst skapt i forbindelse med offentlige bygg som skoler, barnehager og omsorgsboliger.

– Jeg er opptatt av kunstens sosiale og politiske betydning. Rollespill gir rom for å snakke om forskjellige problemstillinger, verdier, oppfatninger og lag i samfunnet. Slik kan vi lære av hverandres ulikheter, stille kritiske spørsmål og forhåpentligvis ha det gøy i prosessen, forteller Storihle.

– I Sille Storihles prosjekt utforsker vi hvordan kunst og folk kan møtes på nye måter. Det digitale formatet gjør at vi kan møte kunsten flere steder, det kan for eksempel være hjemme i stua, sier Sundet.

Arbeidet med JUBILEUM starter umiddelbart med en intensiv produksjonsperiode frem mot høst/vinter 2024, da filmen skal vises rundt omkring i byen. Underveis vil deler av kunstprosjektet vises og formidles i Oslo kommunes digitale kanaler. Mer informasjon om prosjektet kommer til høsten.

Sterk konkurranse
Hanan Benammar og Mattias Cantzler, Marthe Ramm Fortun, Helle Siljeholm, Sille Storihle og Ayatgali Tuleubek er kunstnerne som ble invitert til konkurranse etter en prekvalifisering med 156 søkere.

– Å skulle velge mellom så sterke kunstnerskap og prosjekter har vært en nærmest umulig oppgave. I siste instans har vi valgt et prosjekt der vi som oppdragsgiver utfordres til å tenke nytt om offentlig rom – og der selve oppdraget om kunst til jubileet settes søkelys på, med befolkningen og byen selv som omdreiningspunkt, forklarer Sundet.

En del av Oslo kommunes kunstsamling
Verket blir en del av Oslo kommunes kunstsamling som består av rundt 18 000 kunstverk som byen kan være stolt av. Kunsten fra 1600-tallet og frem til i dag, gir oss viktig kunnskap om Oslo, om tidligere tiders oppdragsgivere, deres verdier og holdninger.

Related links

Kategorier

Regions


  • Kulturetaten i Oslo kommune har fagansvaret for kunst og kultur i kommunen. Kulturetaten skal tilrettelegge for et bredt og mangfoldig kulturtilbud i Oslo. Etaten forvalter økonomitilskudd til kunst- og kulturtiltak, mediestøtte, ferieleire, frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner og musikkliv. Utfører veiledningsoppgaver for arrangement i kommunen og er kommunens arkivdepot organisert fra byarkivet. Stipendordninger til kulturfeltet forvaltes også av etaten. Etaten forvalter og administrere også Oslo kommunes kunstsamling og kunstordning, og administrerer utleie av atelier og lokaler fra etatens eiendomsmasse, samt midlertidig aktivisering i Gamle Munch på Tøyen. Etaten har Oslo kulturskole, Oslo byarkiv, Oslo ladegård, Popsenteret, Øvingshotellet, Rommen scene, Vigelandmuseet og kunsten i Vigelandsparken og Oslo kulturnatt også i etatens portefølje.

Kontakter

Anne-Line Aaslund

Anne-Line Aaslund

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver, Kulturetaten +47 412 23 041

Relatert innhold

Velkommen til Kulturbyen Oslo!

Kulturbyen Oslo er et felles presserom for de tre etatene i Oslo kommune, Kulturetaten, Deichman og Munchmuseet. Alle etatene er underlagt Byrådsavdelingen for kultur, idrett og frivillighet.

Kulturbyen Oslo
Oslo Kommune FakturasentralenKoststed: 40452Postboks 6532 Etterstad
606 Oslo
Norway
Besøk våre andre nyhetsrom