Gå videre til innhold
Bilde: Maalfrid Brath, kosernsjef i ManpowerGroup Norge
Bilde: Maalfrid Brath, kosernsjef i ManpowerGroup Norge

Pressemelding -

Fortsatt høy fart i arbeidsmarkedet

Høy inflasjon, høye renter og brems i boligmarkedet biter ikke på bemanningsutsiktene til norske bedrifter. Ved inngangen til 2024 er det fortsatt rekordhøye bemanningsutsikter i arbeidsmarkedet.

ManpowerGroups ferske arbeidsmarkedsbarometer viser at 39 % av norske bedrifter forventer å ansette flere i neste kvartal, mens 16 % forventer å nedbemanne. Den samlede netto bemanningsutsikten for alle bransjer er +23 %, en moderat nedgang på 2 prosentpoeng fra forrige kvartal. Likevel opprettholdes det høye nivået i bemanningsutsiktene som har kjennetegnet arbeidsmarkedet siden slutten av 2021.

Utfordringer i IT- og eiendomsbransjen

Tallene i arbeidsmarkedsbarometeret viser likevel en mer sprikende situasjon i arbeidsmarkedet. IT var i forrige kvartal den bransjen med høyest bemanningsutsikter, men er den bransjen som i undersøkelsen har størst nedgang i utsiktene på 36 prosentpoeng. Finans, eiendom og forbrukerrettet sektorer ser også betydelige fall i bemanningsutsiktene.

Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup Norge, kjenner seg igjen i tallene.

– Den høye norske kronen bidrar til å holde farten i de eksportrettede næringene. Verre er det for IT-bedriftene og eiendoms- og finanssektoren, som sliter med å sikre seg nye oppdrag. At mange holder litt igjen på lommeboka gjør også at bedrifter innen detaljhandel og forbrukertjenester ser mindre positivt på tiden fremover, sier Brath.

Årsaker til bemanningsutfordringene

I bransjene med høye bemanningsutsikter, som innen energi og industri, mener Brath at disse bedriftene lenge har manglet kvalifiserte ansatte.

– Mangel på nok kvalifisert kompetanse har vært hovedårsaken til den vedvarende høye bemanningssituasjonen i mange bransjer. For mange bedrifter har det ført til at ledige stillinger ikke har blitt fylt. Dermed har heller ikke bemanningsbehovet gått ned.

Brath fremhever at bedrifter hele tiden må tenke på kompetanseutvikling, enten de sliter med å få tak i folk eller i nok oppdrag.

– Ved å permittere ansatte risikerer du at de forsvinner. Har bedriften råd kan det derfor være lurt å heller sikre den ansatte kompetansepåfyll. Da er bedriften klar når oppdragene igjen kommer. Bedrifter som ikke finner rette personer til stillingene deres bør se om de kan heve kompetansen til eksisterende ansatte for å møte kompetansebehovet deres, sier Brath.

Bemanningsutsiktene for hele arbeidsmarkedet

Bemanningsutsiktene over tid

Nettoutsikter per kvartal for alle bransjer, %Bemanningsutsikter per bransje, %Om undersøkelsen

ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer for første kvartal 2024 er gjennomført som en nettbasert undersøkelse i oktober 2023 blant 788 norske arbeidsgivere. Arbeidsmarkedsbarometeret beregnes ved å spørre deltakerne om de forventer at den totale bemanningen på deres arbeidsplass skal øke, minke eller holde seg uendret i neste kvartal. Andelen som forventer nedbemanning trekkes fra andelen som forventer oppbemanning, og kalles netto bemanningsutsikter. Tallet er sesongjustert.

Arbeidsmarkedsbarometeret er en del av den globale ManpowerGroup Employment Outlook Survey, som har blitt gjennomført i over 50 år og er en av de mest anerkjente ledende indikatorene på sysselsetting. Undersøkelsen gjennomføres fire ganger i året. Feilmarginen er +/- 3,5 prosentpoeng. Ta gjerne kontakt for mer informasjon og resultater fra undersøkelsen.

Emner


ManpowerGroup er et av verdens største selskaper innen bemanning, rekruttering og HR-tjenester. Vi hjelper mennesker med å utvikle seg og ha rett kompetanse gjennom hele sin arbeidskarriere. I et arbeidsmarked i kontinuerlig endring ønsker vi å være en kompetansepartner slik at våre kunder lykkes.

ManpowerGroup hjelper både små og store bedrifter i alle bransjer under varemerkene:  Manpower, Experis, Talent Solutions og Jefferson Wells.

Vi er lokalisert i mer enn 80 land over hele verden. Med global forståelse og lokal kompetanse, øker vi våre kunders suksess. Virksomheten i Norge genererer over 35 000 oppdrag årlig. Vi har kontorer i 25 byer og tettsteder og 16 000 medarbeidere årlig knyttet til oss.

Kontakter

Sven Fossum

Sven Fossum

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør 93024314

Velkommen til ManpowerGroup !

ManpowerGroup er et av verdens største selskaper innen bemanning, rekruttering og HR-tjenester. Vi hjelper mennesker med å utvikle seg og ha rett kompetanse gjennom hele sin arbeidskarriere. I et arbeidsmarked i kontinuerlig endring ønsker vi å være en kompetansepartner slik at våre kunder lykkes. ManpowerGroup hjelper både små og store virksomheter i alle bransjer under varemerkene: Manpower, Experis, Talent Solutions og Jefferson Wells.

ManpowerGroup
Lakkegata 53
0187 OSLO
Norge