Gå videre til innhold
Bilde: Istock
Bilde: Istock

Pressemelding -

Fortsatt optimisme hos norske arbeidsgivere

Til tross for økonomisk usikkerhet skal norske bedrifter ansette flere i neste kvartal. – Det ser ut til at arbeidsgiverne i Norge har grunnleggende positive forventninger til fortsettelsen av 2023, og at det vil bli behov for å ansette flere mennesker i mange virksomheter, sier konsernsjef Maalfrid Brath i ManpowerGroup.

ManpowerGroup har spurt 765 norske bedrifter om de skal bemanne opp eller ned i andre kvartal.

I andre kvartal forventer bedriftene en netto bemanningsøkning på +31 prosent. Nettoutsiktene beregnes ved å ta andelen som skal bemanne opp – 45 prosent –, og trekke fra andelen som skal bemanne ned – 14 prosent –, og justere for sesongvariasjoner.

Det er en økning fra første kvartal. Nettoutsiktene var da på +21 prosent.

Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup Norge
Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup Norge

– Selv om vi opplever økonomisk usikkerhet, ser vi nå at flere bedrifter planlegger å ansette i andre kvartal. Tallene er noe overraskende, gitt de makroøkonomiske utfordringene vi ser rundt oss, sier Brath.

Samtidig opplever Brath at bildet er sammensatt og at arbeidsmarkedet endrer seg raskt.

- Undersøkelsen vår ble gjennomført i januar før Norges Bank varslet om mulige renteøkninger til våren. De globale makroutsiktene, som også er forsterket av konkursen til Silicon Valley Bank denne uken, gjør det vanskelig å spå hvordan arbeidsmarkedet vil utvikle seg fremover. Vi følger utviklingen tett, og tilbakemeldingene vi har fått i det siste kan tyde på at det er en noe lavere optimisme nå, enn da undersøkelsen ble gjennomført. Bildet er imidlertid sammensatt, og det er store variasjoner mellom bransjer, sier Brath.

Sikrer langsiktig kompetanse

På lang sikt er bildet at det fortsatt finnes for lite tilgjengelig arbeidskraft i Norge. ManpowerGroups TalentShortage-undersøkelse viser at 7 av 10 norske arbeidsgivere ikke finner kompetansen de trenger. Samtidig er det vanskelig å få arbeidsledigheten vesentlig ned fra de 100 000 personene som er ledig i dag. Det er et gap mellom kompetansen som etterspørres, og den som er ledig.
- Den grunnleggende utfordringen for veldig mange norske virksomheter, er at de ikke finner de menneskene de trenger. Arbeidsmarkedet har vært stramt lenge, og mange arbeidsgivere har hatt en akutt utfordring med å få tak i nok mennesker. Nå er arbeidsmarkedet litt mindre stramt, og det kan hende at en del arbeidsgivere har hatt et oppdemmet arbeidskraftbehov, som de nå benytter anledningen til å tette, sier Maalfrid Brath.

Flest nyansettelser i Oslo-regionen

Det er størst optimisme blant arbeidsgivere i Stor-Oslo med Sør-Vestlandet like bak. På bunn finner vi Nord-Norge.

- Vi ser at etterspørselen etter arbeidskraft har tatt seg kraftig opp i Stor-Oslo. Det er også økt optimisme på Sør-Vestlandet. Utviklingen i Øst-, Midt og Nord-Norge holder seg derimot relativt stabile fra forrige måling.


Om undersøkelsen

ManpowerGroups arbeidsmarkedsundersøkelse gjennomføres blant et representativt utvalg norske bedrifter hvert kvartal.

Arbeidsmarkedsundersøkelsen for andre kvartal 2023 ble gjennomført mellom 2. og 31. januar med 765 norske bedrifter som respondenter. Hver bedrift fikk spørsmålet: Forventer du at bemanningen i din bedrift vil økes, reduseres eller holdes uendret i det kommende kvartalet?

Netto bemanningsutsikter beregnes ved å trekke andelen som forventer redusert bemanning fra andelen som forventer økt bemanning. Dette gir en ledende indikator på hvordan bemanningen forventes å endre seg i bransjen eller regionen i det kommende kvartalet. Netto bemanningsutsikter er justert for sesongvariasjoner.

Undersøkelsen er en del av ManpowerGroups globale arbeidsmarkedsundersøkelse ManpowerGroup Employer Outlook Survey, som har blitt gjennomført i over 50 år. I Norge har undersøkelsen blitt gjennomført siden 2003.

Feilmarginen i undersøkelsen er +/- 3,5 prosentpoeng.

Emner


ManpowerGroup er et av verdens største selskaper innen bemanning, rekruttering og HR-tjenester. Vi hjelper mennesker med å utvikle seg og ha rett kompetanse gjennom hele sin arbeidskarriere. I et arbeidsmarked i kontinuerlig endring ønsker vi å være en kompetansepartner slik at våre kunder lykkes.

ManpowerGroup hjelper både små og store bedrifter i alle bransjer under varemerkene:  Manpower, Experis, Talent Solutions og Jefferson Wells.

Vi er lokalisert i mer enn 80 land over hele verden. Med global forståelse og lokal kompetanse, øker vi våre kunders suksess. Virksomheten i Norge genererer over 35 000 oppdrag årlig. Vi har kontorer i 25 byer og tettsteder og 16 000 medarbeidere årlig knyttet til oss.

Kontakter

Sven Fossum

Sven Fossum

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør 93024314

Velkommen til ManpowerGroup !

ManpowerGroup er et av verdens største selskaper innen bemanning, rekruttering og HR-tjenester. Vi hjelper mennesker med å utvikle seg og ha rett kompetanse gjennom hele sin arbeidskarriere. I et arbeidsmarked i kontinuerlig endring ønsker vi å være en kompetansepartner slik at våre kunder lykkes. ManpowerGroup hjelper både små og store virksomheter i alle bransjer under varemerkene: Manpower, Experis, Talent Solutions og Jefferson Wells.

ManpowerGroup
Lakkegata 53
0187 OSLO
Norge