Gå videre til innhold
Kampen om kompetansen fortsetter

Pressemelding -

Kampen om kompetansen fortsetter

Til tross for usikkerhet i markedet er det fortsatt rekordhøy etterspørsel etter arbeidskraft i norsk næringsliv. Det viser ManpowerGroups ferske arbeidsmarkedsundersøkelse for tredje kvartal.

-Bedriftene vil gjerne ansette, men sliter med å finne de riktige folkene. Det er en kamp om den rette kompetansen, sier Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup.

Hvert kvartal gjennomfører ManpowerGroup en arbeidsmarkedsundersøkelse blant norske bedrifter. De har spurt 765 bedriftsledere om de skal bemanne opp, ned eller ikke har planer om å gjøre noen endringer.

For tredje kvartal i 2023 forventer bedriftene en netto bemanningsøkning på pluss 26 prosent. Det er en nedgang på fem prosentpoeng fra andre kvartal.

Kommunikasjonstjenester, energi og transport på topp

Kommunikasjonstjenester er bransjen med de høyeste ansettelsesplanene i tredje kvartal. Brath tror det kan være en sammenheng med sommermånedene.

–Mange bedrifter har behov for ekstra støtte til å drifte kundeservice i juli og august. Det kan forklare at det er særlig høy etterspørsel etter kommunikasjonstjenester nå.

Energi og transport/logistikk kommer også høyt. Ifølge Brath er jakten på kompetanse særlig tøff i disse bransjene.

-For energibransjen vet vi at det er stor kompetansemangel for å gjennomføre det grønne skiftet. Det er utfordrende for mange grønne bedrifter å tiltrekke seg faglig og teknisk kompetanse. Som regel konkurrerer de med tradisjonell olje- og gassindustri, som betaler godt. Innen transport og logistikk har vi de siste årene også sett en vridning mot teknisk kompetanse. Tiden for manuelt styrte lagre er forbi, sier Brath.

Fall for IT og finans

Et overraskende funn i undersøkelsen er et fall for IT. Bare siden andre kvartal har etterspørselen etter IT-kompetanse falt med 16 prosentpoeng og 12 prosentpoeng siden samme tid i fjor.

-Etterspørselen etter IT-kompetanse har ligget på topp i flere år. Fallet vi nå ser tror jeg er en naturlig korrigering, heller enn at behovet for IT-kompetanse synker. IT vil nok også i fremtiden være høyt etterspurt i norsk næringsliv, sier hun.

Finans og eiendom faller også og går tilbake 10 prosentpoeng fra andre kvartal.

-Selv om vi ser et fall innenfor bank og finans, er tallene fortsatt på rekordhøye nivåer. Etter pandemien opplevde de fleste bransjer en eksplosiv vekst etter arbeidskraft. For dem som ønsker en jobb innen bank og finans, er det fortsatt gode muligheter, sier Brath.

Størst etterspørsel i Oslo og på Sør-Vestlandet

Ifølge undersøkelsen er det Oslo-regionen etterfulgt av Sør-Vestlandet som skal ansette flest.

-Oslo-regionen vokser. Det kan ha en sammenheng med en økende sentralisering, der særlig jobber innenfor transport, logistikk og forbrukertjenester ender opp i og rundt hovedstaden. For Sør-Vestlandet gjenspeiler tallene trolig investering i grønn industriutvikling. Spesielt havvind, sier Brath.

Doblet kompetansebehov siden 2018

Ifølge Brath bekrefter arbeidsmarkedsundersøkelsen en pågående trend som de har sett over tid.

-Det blir stadig dyrere å drive business i Norge og bedriftene er kostnadsbevisste. Samtidig er det stadig færre som finner den kompetansen de trenger. ManpowerGroup har siden 2010 undersøkt kompetansemangelen i norsk næringsliv. De siste årene har kompetansemangelen skutt i været. Bare siden 2018 har den doblet seg. Selv under pandemien så vi at kompetansemangelen økte, selv om bemanningsutsiktene falt. Det er en alvorlig utvikling som vi må ta på alvor, sier Brath.

Emner


ManpowerGroup er et av verdens største selskaper innen bemanning, rekruttering og HR-tjenester. Vi hjelper mennesker med å utvikle seg og ha rett kompetanse gjennom hele sin arbeidskarriere. I et arbeidsmarked i kontinuerlig endring ønsker vi å være en kompetansepartner slik at våre kunder lykkes.

ManpowerGroup hjelper både små og store bedrifter i alle bransjer under varemerkene:  Manpower, Experis, Talent Solutions og Jefferson Wells.

Vi er lokalisert i mer enn 80 land over hele verden. Med global forståelse og lokal kompetanse, øker vi våre kunders suksess. Virksomheten i Norge genererer over 35 000 oppdrag årlig. Vi har kontorer i 25 byer og tettsteder og 16 000 medarbeidere årlig knyttet til oss.

Kontakter

Sven Fossum

Sven Fossum

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør 93024314

Velkommen til ManpowerGroup !

ManpowerGroup er et av verdens største selskaper innen bemanning, rekruttering og HR-tjenester. Vi hjelper mennesker med å utvikle seg og ha rett kompetanse gjennom hele sin arbeidskarriere. I et arbeidsmarked i kontinuerlig endring ønsker vi å være en kompetansepartner slik at våre kunder lykkes. ManpowerGroup hjelper både små og store virksomheter i alle bransjer under varemerkene: Manpower, Experis, Talent Solutions og Jefferson Wells.

ManpowerGroup
Lakkegata 53
0187 OSLO
Norge