Gå videre til innhold
Arbeidstakere verdsetter fleksibilitet stadig mer når de vurderer arbeidsgiver. Foto: Istock
Arbeidstakere verdsetter fleksibilitet stadig mer når de vurderer arbeidsgiver. Foto: Istock

Pressemelding -

Nordmenn etter pandemien: - La oss beholde fleksibiliteten!

Nordmenn har levd med pandemien i ni måneder, og nå viser det seg at mange arbeidstakere begynner å sette pris på en del av de arbeidsvanene man har fått under unntakssituasjonen. Det viser en undersøkelse som ManpowerGroup har gjennomført blant 2 150 yrkesaktive i Sverige, Finland og Norge.

– Covid-19 har endret arbeidsmarkedet vesentlig, men ikke bare til det negative. Mange arbeidstakere har lært seg å sette pris på flere sider ved arbeidslivet under pandemien. Som arbeidsgiver er det nå veldig viktig å være lydhør overfor medarbeidernes tanker og behov, sier Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup Norge. 

På ønskelisten: fleksibilitet i hverdagen

Undersøkelsen, som er tatt opp i oktober, viser at mange setter pris på fleksibiliteten en økt bruk av hjemmekontor gir. Det er tydelig at en mer fleksibel tilværelse, der man selv kan påvirke hvor og når man skal arbeide, tiltaler mange.

  • 27 % av alle nordmenn vil gjerne fortsette å jobbe hjemmefra i en eller annen grad etter pandemien.
  • 19 % ønsker å fortsette å jobbe i en form for virtuelle team
  • 17 % av nordmennene synes at det blir viktig å prioritere egen helse og velvære mer enn de gjorde før pandemien

Samtidig oppgir nær halvparten av de norske arbeidstakerne at de savner arbeidsplassen fremfor alt for å kunne treffe andre (39 %) og samarbeide (34 %).

- Dette er tydelige signaler fra arbeidstakerne, mener Maalfrid Brath. Fortsatt å kunne tilby fleksibilitet er en avgjørende faktor for å være en attraktiv arbeidsgiver. Samtidig må arbeidsgiverne begynne å tenke over hvordan vi skal skape fysiske møteplasser som fungerer fremover. Selv om mye fungerer bra på skjerm, så har pandemien med tydelighet vist oss at mange arbeidsoppgaver best løses når mennesker er fysisk i samme rom. Denne balansen kommer til å definere «den nye normalen».


Nordmenn hardest rammet i Norden
Undersøkelsen reflekterer også godt hvordan de nordiske landene har hatt forskjellige strategier for å bekjempe pandemien. Det er kun 37 % av de svarende nordmennene som sier at de ikke er påvirket av covid-19. Mens det er mer enn halvparten av svenskene (53 prosent) som oppgir at deres arbeidssituasjon er upåvirket av koronaepidemien. Finland er på linje med Norge. Der er det 35 prosent som oppgir at de ikke er påvirket av pandemien.

Av undersøkelsen fremgår det også tydelig at nordmenn og finner har vært mye mer bekymret enn svensker for å gå tilbake på jobb. På spørsmålet «Er du bekymret for å gå tilbake på jobb?, svarer nesten halvparten (45 %) av svenskene nei, mens kun 22 % av nordmennene svarer det samme og 28 % av finnene. 
- Det er interessant at nordmenn og finner oppgir at de er mer bekymret enn svensker for å gå tilbake på jobb. Sannsynligvis henger dette sammen med hvordan myndighetene i de respektive landene har kommunisert behov for tiltak under pandemien, sier Maalfrid Brath


Om undersøkelsen What Workers Want
Undersøkelsen har blitt gjennomført av Demoskop med datainnsamling i oktober 2020 på oppdrag av ManpowerGroup. De svarende er en representativ gruppe yrkesaktive personer i Sverige, Norge og Finland. Totalt har 2 150 personer i svaret på under.


Utvalgte resultater:

Har din arbeidssituasjon blitt påvirket av covid-19-pandemien? Sverige Norge Finland
Min arbeidssituasjon har overhodet ikke blitt påvirket 53% 37% 35%
Jeg har valgt å ikke treffe andre for å beskytte meg selv og/eller andre 14% 10% 14%
Jeg har blitt permittert 7% 13% 11%
Jeg var i ferd med å starte i en ny jobb, men prosessen ble avbrutt/utsatt 2% 6% 5%
Jeg har blitt sagt opp fra jobben min 2% 4% 1%
Jeg har byttet jobb? 3% 1% 1%
Jeg har blitt påvirket på andre måter 21% 12% 11%
Ingen av det ovenstående 7% 2% 1%
Vet ikke 1% 21% 25%
Hva er det viktigste du ønsker skal skje med din arbeidssituasjon etter covid-19-pandemien? Sverige Norge Finland
kunne arbeide hjemmefra 1-2 dager i uken 21% 16% 12%
bare beholde jobben 21% 10% 20%
kunne prioritere egen helse og velvære mer 19% 17% 13%
arbeide i et virtuelt team med mennesker uavhengig av hvor de befinner seg 14% 10% 8%
ha mulighet til å arbeide i en virtuell organisasjon uavhengig av hvor den er plassert 14% 9% 9%
kunne arbeide hjemmefra 3-4 dager i uken 11% 11% 14%
kunne benytte fleksitid for å unngå rushtrafikk 9% 13% 13%
ha større mulighet for å utvikle kompetansen min 9% 16% 11%
ha mulighet til å ta flere nettbaserte kurs 8% 10% 7%
kunne prioritere mer tid med familien 8% 13% 9%
ha et tydeligere skille mellom jobb og fritid 7% 13% 10%
være mer selvstendig i jobben min 6% 11% 10%
vil bytte jobb 5% 2% 4%
kun jobbe hjemmefra 4% 7% 9%
ha mer regelmessig kommunikasjon fra ledelsen 3% 7% 9%
ha mer støtte i min karriererutvikling, f.eks coaching 2% 5% 5%
ha mulighet for å kunne jobb redusert 2% 5% 5%
Noe annet? 7% 2% 1%
Vet ikke 13% 16% 14%

Svarpersonene kunne velge mer enn ett sar. 

Emner


ManpowerGroup™ er verdensledende i å finne riktig bemanningsløsning, basert på menneskers potensiale og bedrifters ambisjoner. På denne måten skaper vi ”Innovative Workforce Solutions”.

ManpowerGroup hjelper både små og store bedrifter i alle bransjer under varemerkene:  Experis, Manpower, Talent Solutions, Right Management og Workshop Bemanning.

Vi er lokalisert i mer enn 80 land over hele verden. Ved global forståelse og lokal kompetanse, øker vi våre kunders suksess. Virksomheten i Norge genererer over 35 000 oppdrag årlig. Vi har kontorer i 25 byer og tettsteder og 16 000 medarbeidere knyttet til oss.

Kontakter

Sven Fossum

Sven Fossum

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør 93024314

Velkommen til ManpowerGroup !

ManpowerGroup er et av verdens største selskaper innen bemanning, rekruttering og HR-tjenester. Vi hjelper mennesker med å utvikle seg og ha rett kompetanse gjennom hele sin arbeidskarriere. I et arbeidsmarked i kontinuerlig endring ønsker vi å være en kompetansepartner slik at våre kunder lykkes. ManpowerGroup hjelper både små og store virksomheter i alle bransjer under varemerkene: Manpower, Experis, Talent Solutions og Jefferson Wells.

ManpowerGroup
Lakkegata 53
0187 OSLO
Norge