Gå videre til innhold
Foto: Istock
Foto: Istock

Pressemelding -

Økt optimisme i det norske arbeidsmarkedet

Norske arbeidsgivere planlegger å øke bemanningen i neste kvartal. Nær halvparten tror de ansatte vil utføre det meste av arbeidet fysisk på arbeidsplassen i løpet av 6 til 12 måneder.

Det viser tall fra ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer, som hvert kvartal spør norske arbeidsgivere om de forventer økt, redusert eller uendret bemanning. Sesongjusterte netto bemanningsutsikter, som er differansen mellom andelen virksomheter som skal opp- og nedbemanne, er +4 prosent for andre kvartal 2021. Det er en forbedring på henholdsvis 2 og 4 prosentpoeng fra de to foregående kvartalene. Til tross for optimisme, er det en nedgang på 11 prosentpoeng sammenlignet med tilsvarende periode i 2020.

– Det er ett år siden koronapandemien stengte landet. Først nå ser vi tendensen til at betydelig flere bedrifter skal bemanne opp enn ned. Bemanningsutsiktene er fortsatt svakere enn før krisen, men flere arbeidsgivere virker å se lyset i enden av tunnelen, sier Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup Norge.

Økt optimisme i seks av syv bransjer

Med unntak av hotell- og restaurantbransjen, er arbeidsgivere i de resterende seks bransjene mer optimistiske nå enn for tre måneder siden. Bank og finans er mest optimistisk, med netto bemanningsutsikter på +16 prosent – opp 7 prosentpoeng fra første kvartal 2021. Nærmest følger arbeidsgivere i industri og annen produksjon, begge med bemanningsutsikter på +11 prosent.

I motsatt ende av skalaen er hotell- og restaurantbransjen mer pessimistiske nå enn før forrige kvartal. Bemanningsutsiktene er på -22%, som er en nedgang på 10 prosentpoeng mot forrige kvartal, og hele 37 prosentpoeng lavere enn tilsvarende kvartal i fjor.

– Det har gått fra vondt til verre for norsk reiseliv. Bransjen har slitt tungt det siste året, og med nye nedstenginger og restriksjoner på nyåret er det naturlig at fortvilelsen råder. Mens vi venter på at aktiviteten i reiselivet tar seg opp, er vi nødt til å legge til rette for at arbeidstakerne i bransjen får brukt kompetansen sin andre steder, fremholder Brath.

Nord-Norge mer pessimistiske
Undersøkelsen måler også bemanningsutsiktene på regionalt nivå. Nord-Norge er mest pessimistiske, med netto bemanningsutsikter på -1 prosent. Det er 4 prosentpoeng lavere enn inneværende kvartal, og ned 17 prosentpoeng fra i fjor. Nord-Norge er den eneste av de fem regionene som forventer nedbemanning de neste tre månedene

Sør-Vest har utsikter på +10 prosent det neste kvartalet, hvilket tilsvarer en oppgang på 4 prosentpoeng fra forrige kvartal. Videre følger Midt-Norge, Øst-Norge og Stor-Oslo med bemanningsutsikter på henholdsvis +5 prosent, +3 prosent og +1 prosent. Alle fire regioner er mer optimistiske enn de var før inneværende kvartal.

Ønsker de ansatte tilbake på arbeidsplassen

Arbeidsmarkedsbarometeret har tatt for seg bemanningsutsikter i Norge siden 2003. Det siste året har respondentene i tillegg besvart spørsmål knyttet til koronapandemien. 36 prosent av norske arbeidsgivere tror at deres ansatte kommer til å kombinere hjemmekontor og fysisk tilstedeværelse på arbeidsplassen de neste 6-12 månedene. 49 prosent av arbeidsgiverne tror at de ansatte vil gjøre det meste eller alt arbeidet fysisk på arbeidsplassen.

Hva gjelder vaksineringen er tendensen at norske arbeidsgivere vil oppfordre, men ikke kreve sine ansatte å vaksinere seg. Bare 5 prosent svarer at de vil kreve vaksinasjon av alle ansatte, mens 46 prosent vil oppfordre de ansatte til å ta den, men la det være opp til den enkelte å fatte avgjørelsen.

Netto bemanningsutsikter for andre kvartal 2021:

Alle bransjer: +4 prosent

  • Bygg og anlegg: +8 prosent
  • Finans og bedriftstjenester: +16 prosent
  • Industri: +11 prosent
  • Annen produksjon: +11 prosent
  • Varehandel: +8 prosent
  • Andre tjenester: -4 prosent
  • Hotell og restaurant: -22 prosent


Om undersøkelsen

ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer for andre kvartal 2021 ble gjennomført i januar 2021 ved å intervjue et representativt utvalg av 456 norske arbeidsgivere. Alle deltakerne ble spurt: «Hvordan forventer du at den totale bemanningen i ditt selskap vil endre seg i de tre månedene frem mot utgangen av juni 2021 sammenliknet med nåværende kvartal?»

Netto bemanningsutsikter er regnet ut ved å ta prosentandelen av arbeidsgivere som forventer at den totale sysselsettingen vil øke, og trekke fra prosentandelen som forventer en nedgang i sysselsettingen på arbeidsplassen i neste kvartal.

Emner

Regions


ManpowerGroup™ er verdensledende i å finne riktig bemanningsløsning, basert på menneskers potensiale og bedrifters ambisjoner. På denne måten skaper vi ”Innovative Workforce Solutions”.

ManpowerGroup hjelper både små og store bedrifter i alle bransjer under varemerkene:  Experis, Manpower, Jefferson Wells , Talent Solutions, Right Management og Workshop Bemanning.

Vi er lokalisert i mer enn 80 land over hele verden. Ved global forståelse og lokal kompetanse, øker vi våre kunders suksess. Virksomheten i Norge genererer over 35 000 oppdrag årlig. Vi har kontorer i 25 byer og tettsteder og 16 000 medarbeidere knyttet til oss.

Kontakter

Sven Fossum

Sven Fossum

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør 93024314

Velkommen til ManpowerGroup !

ManpowerGroup er et av verdens største selskaper innen bemanning, rekruttering og HR-tjenester. Vi hjelper mennesker med å utvikle seg og ha rett kompetanse gjennom hele sin arbeidskarriere. I et arbeidsmarked i kontinuerlig endring ønsker vi å være en kompetansepartner slik at våre kunder lykkes. ManpowerGroup hjelper både små og store virksomheter i alle bransjer under varemerkene: Manpower, Experis, Talent Solutions og Jefferson Wells.

ManpowerGroup
Lakkegata 53
0187 OSLO
Norge