Gå videre til innhold
Bilde: Istock
Bilde: Istock

Pressemelding -

Skal videreutdanne 800 000 til grønne jobber i Europa

Det grønne skiftet skyter fart, og behovet for spesialisert kompetanse øker. Nå lanserer ManpowerGroup en egen videreutdanning innen grønn kompetanse i Europa. Målet er å utdanne 800 000 mennesker til grønne jobber innen 2025 i tett samarbeid med næringslivet.

Norge kan komme til å trenge opp mot 115.000 mennesker til grønne næringer i 2030, ifølge beregninger fra Oslo Economics. Ifølge World Economic Forum kan omstillingen skape så mange som 30 millioner nye arbeidsplasser på verdensbasis. Kompetansebehovet er enormt.

Næringsliv og utdanningsinstitusjoner må samarbeide

ManpowerGroup ønsker å være med på å utdanne folk til de nye næringene, særlig innen vind, hydrogen, batterier, samt karbonfangst og lagring. Målet er å utdanne 800 000 personer i Europa innen 2025, i samarbeid med EIT InnoEnergy, en av de ledende europeiske utdanningsinstitusjonene innen grønn kompetanse.

Steinar Instefjord, nordisk direktør for grønne jobber i ManpowerGroup, forteller at utdanningen skal foregå etter ManpowerGroups akademimodell.

– I Norge har ManpowerGroup opprettet flere yrkesrettede akademier. Vi tilbyr blant annet utdanning innen logistikk, serviceyrker og industrijobber. I akademiene kombinerer deltakerne teori og praksis, ved at de er ute i samarbeidsbedrifter underveis i utdanningsløpet. Nå skal vi innføre en lignende modell for opplæring innen kompetanse som trengs i det grønne skiftet, sier Instefjord.

Ifølge Instefjord skal akademiene være et tillegg til allerede eksisterende utdanningstilbud på fagskoler og universiteter.

– Utdanningsinstitusjonene omstiller seg raskt og lanserer stadig nye programmer for fagutdanning innen grønne næringer. Likevel er kompetansebehovet så stort at universitetene og fagskolene ikke klarer å dekke behovet alene.

Instefjord mener ManpowerGroup har noen fordeler ved at de har tett kontakt både med kunder og kandidater som jobber eller ønsker å jobbe med grønn omstilling.

– Vi har daglig kontakt med aktørene i bransjen, og vil kunne levere akkurat den kompetansen de trenger. Alt fra fagarbeidere til ingeniører.

Instefjord håper å komme raskt i gang med opplæringen.

– Vi ønsker å få på plass det første akademiet allerede i 2024. Nå er vi i samtaler med bedrifter i hele Skandinavia for å opprette akademier i samarbeid med dem. I Norge er det vekst innen havvind, og vi satser der dette bygges ut. I årene fremover trengs det mange tusen nye ansatte i denne bransjen.

25 000 jobber innen havvind i 2035

I dag jobber rundt 5000 personer med havvind i Norge, men næringen kommer til å vokse betydelig de neste årene. Ifølge Menon Economics kommer 16 000 personer til å jobbe i næringen i 2030. I 2035 vil antallet ha vokst til 25 000 ansatte.

Menon peker på at mange av de ansatte som havvindnæringen trenger, kan komme fra olje- og gassbransjen. Da behøver de videreutdanning. Flere utdanningsinstitusjoner er i gang med studietilbud for videreutdanning innen havvind, slik som Fagskolen i Rogaland og Universitetet i Agder. Likevel mener havvindbransjen at flere utdanningstilbud må på plass.

– Vi må bygge opp den tekniske kompetansen og kapasiteten i Norge allerede nå for å møte kompetansebehovene vi forventer i havvindbransjen, sier Erik Dugstad direktør for markedsanalyse og samfunnskontakt i Norges største rendyrkede havvindselskap, Vårgrønn.

Må opprette utdanningstilbud

Vårgrønn har flere prosjekter i Nord-Europa. Blant annet er selskapet på eiersiden i Dogger Bank i Storbritannia, verdens største havvindpark. Storbritannia har de fire største havvindparkene i verden. I Norge er næringen fortsatt i en tidlig fase, men mange norske bedrifter bidrar allerede til prosjekter internasjonalt.

– I Norge har det tatt lang tid å få i gang havvindprosjektene. For øyeblikket arbeider vi mest på prosjekter utenfor Norge, men forbereder oss også til konkurransen for areal på Utsira Nord sammen med Equinor. Det har ført til at vi har mer enn doblet antall ansatte i løpet av det siste året. Fremover blir det viktig å bygge opp kompetansen i næringen i Norge, slik at vi er klare når byggingen av havvindparkene starter opp, sier Dugstad.

I Vårgrønn har de gått i dialog med utdanningsinstitusjonene for å møte kompetansebehovet.

– Det er ingen spesifikke overgangsstudier fra petroleum til havvind i Norge i dag. Derfor har vi kontakt med flere universiteter som planlegger å etablere utdanningstilbud for næringen. Vi deler gjerne vår innsikt om hvilken kompetanse næringen trenger, sier Dugstad.

Dugstad mener at havvindnæringen kan vokse seg stor i Norge, selv med en langsom utvikling av prosjekter på norsk sokkel.

– Markedet for havvind er internasjonalt. Norske aktører er aktive i dette markedet, og med videreutdanning av folk med offshore-kunnskaper kan norske selskap bidra på enda flere prosjekter på tvers av Nordsjøen og ellers i Europa og globalt.

– Vi ønsker å være tett på for å hjelpe våre kunder i hele Norden med å finne kompetansen som må til for å lykkes med det grønne skiftet. Med vår omfattende satsing på akademimodellen for videreutdanning, og våre løsninger innen rekruttering, innleie av spesialister, bemanning og rådgivning er vi godt posisjonert for å bistå med dette, avslutter Steinar Instefjord i ManpowerGroup.

Emner

Kategorier


ManpowerGroup er et av verdens største selskaper innen bemanning, rekruttering og HR-tjenester. Vi hjelper mennesker med å utvikle seg og ha rett kompetanse gjennom hele sin arbeidskarriere. I et arbeidsmarked i kontinuerlig endring ønsker vi å være en kompetansepartner slik at våre kunder lykkes.

ManpowerGroup hjelper både små og store bedrifter i alle bransjer under varemerkene:  Manpower, Experis, Talent Solutions og Jefferson Wells.

Vi er lokalisert i mer enn 80 land over hele verden. Med global forståelse og lokal kompetanse, øker vi våre kunders suksess. Virksomheten i Norge genererer over 35 000 oppdrag årlig. Vi har kontorer i 25 byer og tettsteder og 16 000 medarbeidere årlig knyttet til oss.

Kontakter

Sven Fossum

Sven Fossum

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør 93024314

Velkommen til ManpowerGroup !

ManpowerGroup er et av verdens største selskaper innen bemanning, rekruttering og HR-tjenester. Vi hjelper mennesker med å utvikle seg og ha rett kompetanse gjennom hele sin arbeidskarriere. I et arbeidsmarked i kontinuerlig endring ønsker vi å være en kompetansepartner slik at våre kunder lykkes. ManpowerGroup hjelper både små og store virksomheter i alle bransjer under varemerkene: Manpower, Experis, Talent Solutions og Jefferson Wells.

ManpowerGroup
Lakkegata 53
0187 OSLO
Norge