Gå videre til innhold
Sterkeste oppbemanningsplaner på 18 år

Pressemelding -

Sterkeste oppbemanningsplaner på 18 år

Arbeidsgivere i alle sektorer planlegger å bemanne opp i fjerde kvartal, ifølge ManpowerGroups nyeste arbeidsmarkedsbarometer. Men stadig flere sliter med å rekruttere de menneskene som trengs.

Norske arbeidsgivere forventer den største bemanningsøkningen på 18 år, ifølge ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer for fjerde kvartal, gjennomført blant 770 norske arbeidsgivere.

43 prosent av arbeidsgiverne forventer å ansette flere, mens bare 14 prosent forventer nedbemanning. Differensen, kalt netto bemanningsutsikter, er på +30 prosent (sesongjustert). Dette er det høyeste nivået siden undersøkelsen startet i 2003.

Samtidig svarer 66 prosent av arbeidsgiverne at de utfordringer med å rekruttere kompetente medarbeidere.

– Vi har sett stigende optimisme de siste fem kvartalene, men bemanningsplanene som vi nå ser i fjerde kvartal, er mer optimistiske enn vi noensinne har sett. Vi merker godt hos våre kunder at konkurransen om arbeidstakerne øker. Både norske og utenlandske. Arbeidsgivere Norge rundt må tenke alternativt for å få tak i arbeidskraften de trenger, blant annet ved å sette i gang opplæringstiltak av eksisterende ansatte, sier Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup Norge.


Figur 1: Netto bemanningsutsikter i prosent per kvartal. Kilde: ManpowerGroup

Oppgang i alle bransjer

ManpowerGroups undersøkelse indikerer at det vil skapes nye jobber i alle bransjer og over hele Norge. Bemanningsutsiktene er positive for alle syv bransjekategorier, for første gang siden starten av pandemien. Utsiktene er også positive for de fem regionene i undersøkelsen.

Arbeidsgiverne forventer den største bemanningsøkningen i bygg og anlegg og annen produksjon, med netto bemanningsutsikter på henholdsvis +50 og +57 prosent. Den største endringen fra forrige kvartal er imidlertid i kategorien hotell og servering, som øker med 42 prosentpoeng.

Bransjer
Figur 2: Sesongjusterte netto bemanningsutsikter for fjerde kvartal, fordelt på bransje. Kilde: ManpowerGroup

– Nå som grensene åpnes igjen er det særlig bransjene som er avhengige av mye utenlandsk arbeidskraft som skal ansette. Men det er stor usikkerhet om hvor mange som faktisk kommer tilbake til Norge. Flere arbeidsgivere enn noen gang svarer i undersøkelsen at de sliter med rekruttering, sier Brath.

Det er særlig faglært arbeidskraft det begynner å bli knapt på. 10 prosent av arbeidsgiverne i undersøkelsen svarer at de har store vansker med å rekruttere kompetente medarbeidere, mens 56 prosent har noen vansker.

For spørsmål, vennligst kontakt:

Sven Fossum, kommunikasjonsdirektør i ManpowerGroup Norge
+47 930 24 314
sven.fossum@manpowergroup.no

Om undersøkelsen

ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer for fjerde kvartal er gjennomført som en nettbasert undersøkelse i april blant 770 norske arbeidsgivere. Arbeidsmarkedsbarometeret beregnes ved å spørre deltakerne om de forventer at den totale bemanningen på deres arbeidsplass skal øke, minke eller holde seg uendret i neste kvartal. Andelen som forventer nedbemanning trekkes fra andelen som forventer oppbemanning, og kalles netto bemanningsutsikter. Tallet er sesongjustert.

Arbeidsmarkedsbarometeret er en del av den globale ManpowerGroup Employment Outlook Survey, som har blitt gjennomført i over 50 år og er en av de mest anerkjente ledende indikatorene på sysselsetting. Feilmarginen er +/- 3,5 prosentpoeng.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon og flere resultater fra undersøkelsen.

Emner


ManpowerGroup™ er verdensledende i å finne riktig bemanningsløsning, basert på menneskers potensiale og bedrifters ambisjoner. På denne måten skaper vi ”Innovative Workforce Solutions”.

ManpowerGroup hjelper både små og store bedrifter i alle bransjer under varemerkene:  Experis, Manpower, Talent Solutions, Right Management og Workshop Bemanning.

Vi er lokalisert i mer enn 80 land over hele verden. Ved global forståelse og lokal kompetanse, øker vi våre kunders suksess. Virksomheten i Norge genererer over 35 000 oppdrag årlig. Vi har kontorer i 25 byer og tettsteder og 16 000 medarbeidere knyttet til oss.

Kontakter

Sven Fossum

Sven Fossum

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør 93024314

Velkommen til ManpowerGroup !

ManpowerGroup er et av verdens største selskaper innen bemanning, rekruttering og HR-tjenester. Vi hjelper mennesker med å utvikle seg og ha rett kompetanse gjennom hele sin arbeidskarriere. I et arbeidsmarked i kontinuerlig endring ønsker vi å være en kompetansepartner slik at våre kunder lykkes. ManpowerGroup hjelper både små og store virksomheter i alle bransjer under varemerkene: Manpower, Experis, Talent Solutions og Jefferson Wells.

ManpowerGroup
Lakkegata 53
0187 OSLO
Norge