Skip to main content

Norske journalister mest bekymret for mediehusenes økonomi, viser ny internasjonal studie

Pressemelding   •   sep 14, 2017 10:00 CEST

Navigating Change

Norske journalister er mer bekymret for medienes økonomiske utsikter enn sine kollegaer i andre land. Dette kommer frem i en ny studie gjennomført av Mynewsdesk. Hele 80 % av de norske journalistene ga uttrykk for bekymring knyttet til medienes økonomiske utsikter, noe som er 16 % høyere enn de svenske journalistene, og 10 % over det globale snittet.

De siste tre årene har Mynewsdesk gjennomført journalistundersøkelser. I motsetning til tidligere år har også kommunikatører deltatt denne gangen, og det har resultert i en unik komparativ studie som gir innsikt om efaringsbaserte, så vel som kulturelle, ulikheter. Til sammen har mer enn 3000 journalister og kommunikatører, hvorav over 300 er norske, delt sine tanker og holdninger til utfordringene mediebransjen står ovenfor og dens framtidsutsikter. Som et ledd i arbeidet har rapporten Navigating Change blitt produsert, og du kan laste den ned her.

Usikkerheten som har preget mediebransjen de senere årene har resultert i stor usikkerhet rundt arbeidsforhold, og 70 % av de norske journalistene opplyser at fremtidig stabilitet i arbeidsforholdene også bekymrer dem. Disse holdningene deles av ikke bare skandinaviske journalister, men også amerikanske, britiske og tysktalende journalister.

Annenhver journalist uttrykker også bekymring for at fraværet av stabilitet har, og at dette vil fortsette å ha konsekvenser for kvaliteten på arbeidet de kan levere. Hele 40 % uttrykker videre bekymring for at nyheter fordummes og forenkles. Samme antall uttrykker bekymring for at mediene ikke lenger vil bli oppfattet som troverdige.

– Jeg er bekymret for effekten falske nyheter kan ha på medienes omdømme, og hvordan dette bidrar til unødvendig forvirring og forsøpling av mediebildet. Samtidig er dette en utmerket mulighet for de kvalitetsdrevne mediene til å kunne skille seg kraftig ut fra resten. Jeg tror at medier kan komme styrket ut av dette ved å vise til ryddige redaksjonelle prosesser, og korrekt formidling av informasjon, sier konsernsjef i NHST Media Group, Gunnar Bjørkavåg.

Hver tredje journalist uttrykker også bekymring for effekten falske nyheter har hatt, og kan ha på mediebransjen. I motsetning til mange av de andre markedene har ikke det norske mediebildet vært like sterkt preget av falske nyheter, noe som muligens kan forklare hvorfor kun én av fire norske journalister uttrykker bekymring for dette. Dette står i sterk kontrast til de øvrige skandinaviske markedene, da Skandinavia er den regionen som uttrykker størst bekymring for effekten av falske nyheter.

  • 46 % av de norske journalistene tror falske nyheter er et langvarig problem, i motsetning til det globale snittet som ligger på 53 %.
  • Norske journalister er generelt mer positivt innstilt til problemet med falske nyheter. 37 % tror det er et midlertidig problem, og 11 % ser det ikke som et problem i det hele tatt.

Videre har studien dokumentert relasjonelle utfordringer de to yrkesgruppene i mellom, utfordringer som i stor grad er forankret i tillit og oppfatninger om hva som er godt innhold.

Klikk her for å se intervju med bransjeeksperter.

Andre resultater:

  • Norske journalister har større tro på at abonnementsløsninger og annonser skal generere fremtidige inntekter enn de øvrige journalistene. (29 % av norske journalister har tro på dette, kontra det globale snittet som ligger på 22 %).
  • Norske journalister har mye mindre tro på at virksomheter skal finansiere deres arbeid enn de øvrige journalistene. Kun 15 % sier de tror dette, mens det globale snittet ligger på 30 %.
  • Under 10 % av norske journalister tror at filantropi og crowdfunding skal finansiere journalismen innen fem år, en oppfatning som ikke skiller seg nevneverdig fra de andre markedene.

For mer informasjon vennligst kontakt
Daniel Vázquez, Community Manager hos Mynewsdesk på
daniel.vazquez@mynewsdesk.com eller 980 74 604

Om journalistundersøkelsen 2017:
Journalistundersøkelsen ble gjennomført av Mynewsdesk i løpet av juni 2017 og rettet seg mot journalister, redaktører, kommunikatører og frilansere innenfor begge yrker. Undersøkelsen ble gjennomført ved at deltagere fra USA, Storbritannia, Irland, Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Østerrike, Sveits, Finland, Australia og Canada svarte på spørreundersøkelsen ”The Future of Journalism: Two Industries, two takes”. Totalt var det 3175 mennesker som deltok, hvorav 65 % er journalister og 35 % kommunikatører.

324 norske respondenter bidro med sine svar, Av disse er 59 % journalister og 41 % kommunikatører.

Om Mynewsdesk
Mynewsdesk er Nordens ledende plattform for digital PR og kommunikasjon, med over 5000 kunder og 77 000 brukere. Den skybaserte tjenesten omfatter medieovervåkning, nyhetsdistribusjon og analyseverktøy. Selskapet ble grunnlagt i Stockholm i 2003, og har i dag mer enn 220 ansatte fordelt på kontorer i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Storbritannia og Singapore. Mynewsdesk har siden 2008 vært eid av NHST Media Group AS.

DIGITAL COMMUNICATIONS & PR MADE EASY
Forenkle arbeidsflyten din, få økt innflytelse og resultater med én komplett kommunikasjonsløsning. Besøkwww.mynewsdesk.com for mer informasjon.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="https://www.mynewsdesk.com/no/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.