Gå videre til innhold

Siste nytt

40 prosent har observert hets eller hatprat mot skeive i løpet av det siste året

40 prosent har observert hets eller hatprat mot skeive i løpet av det siste året

Det viser en undersøkelse utført på oppdrag av Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) av Verian. I tillegg fremkommer det at mer enn én av fem er enig i påstand om at kampen for LHBT+-personers rettigheter har gått for langt, samt at de som ikke har noen skeive i sin nære omgangskrets eller ikke kjenner noen skeive i større grad har negative holdninger til og oppfatninger om skeive.

NIMs direktør Adele Matheson Mestad. Foto: NIM

Historisk dom fra menneskerettsdomstolen i Strasbourg: Manglende kutt av klimagassutslipp fra myndighetene kan krenke menneskerettighetene

I dag kom storkammeret i EMD sine avgjørelser i tre klimasøksmål. For første gang har EMD konkludert med at en stat kan bli dømt for brudd på retten til privatliv etter EMK dersom myndighetene ikke gjør nok for å beskytte mot klimaendringene. Sveits ble i EMD dømt for brudd på menneskerettigheter i saken KlimaSeniorinnen m.fl. mot Sveits.

NIM mener staten må gjøre mer for å beskytte samiske rettigheter mot både klimaendringer og naturinngrep

NIM mener staten må gjøre mer for å beskytte samiske rettigheter mot både klimaendringer og naturinngrep

Det kommer frem i rapporten «Canary in the Coal Mine», som Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) lanserer i dag.
Les hele rapporten på engelsk her.
Les et norsk sammendrag av rapporten her.
De siste årene har det vært stor offentlig interesse rundt urfolksrettigheter i møte med det grønne skiftet. For reineierne på Nord-Fosen er menneskerettighetsbruddet fremdeles pågående, og

Sosiale medier

FNs konvensjon om funksjonshemmedes rettigheter bør tas inn i menneskerettsloven. Det vil ikke bare sende et tydelig signal om at funksjonshemmede skal ha de samme rettighetene som alle andre, men også at regjeringen fatter vedtak på faglige grunnlag og lytter i høringsrunder. Det skriver NIMs direktør Adele Matheson Mestad og rådgiver Eivind Digranes i Dagbladet. Les mer her: https://www.dagbladet.no/meninger/bekymringen-er-overdreven/81583133?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR0VLRLivVyeLs9GDoUDko8kOckGNo0rH9BbzkcSgwtjGxy7ZTCHnmlG4x4_aem_77cNuA1Np4sZpAy5yRDfig

FNs konvensjon om funksjonshemmedes rettigheter bør tas inn i menneskerettsloven. Det vil ikke bare sende et tydelig signal om at funksjonshemmede skal ha de samme rettighetene som alle andre, men også at regjeringen fatter vedtak på faglige grunnlag og lytter i høringsrunder. Det skriver NIMs direktør Adele Matheson Mestad og rådgiver Eivind Digranes i Dagbladet. Les mer her: https://www.dagbladet.no/meninger/bekymringen-er-overdreven/81583133?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR0VLRLivVyeLs9GDoUDko8kOckGNo0rH9BbzkcSgwtjGxy7ZTCHnmlG4x4_aem_77cNuA1Np4sZpAy5yRDfig

Stå opp mot hets av skeive! En fersk undersøkelse fra NIM viser at 40 prosent har observert hets eller hatprat mot skeive i løpet av det siste året. Fra før av vet vi at 56 % ikke gjør noe når de er vitne til hets. Stillhet sårer💔 Gjør noe neste gang du er vitne til hets. For eksempel kan du ta i bruk SOS-metoden. Den gir deg tre strategier for hvordan du trygt kan gripe inn om du er vitne til hets. Les mer her: https://www.stillhetsarer.no/sos-metoden

Stå opp mot hets av skeive! En fersk undersøkelse fra NIM viser at 40 prosent har observert hets eller hatprat mot skeive i løpet av det siste året. Fra før av vet vi at 56 % ikke gjør noe når de er vitne til hets. Stillhet sårer💔 Gjør noe neste gang du er vitne til hets. For eksempel kan du ta i bruk SOS-metoden. Den gir deg tre strategier for hvordan du trygt kan gripe inn om du er vitne til hets. Les mer her: https://www.stillhetsarer.no/sos-metoden

Visste du at NIMs årsmelding ikke bare behandles av Stortinget, 
men også av Sámediggi - Sametinget?🤩 I dag diskuterte representantene på Sametinget innholdet i NIMs årsmelding for 2023. Alle anbefalingene ble grundig og bredt debattert, og NIMs rådgiver Anders Broderstad var til stede for å følge behandlingen. Her avbildet sammen med sametingspresident Silje Karine Muotka. 

Lurer du på hvordan det står til med ivaretakelsen av menneskerettighetene i Norge?🤔Les årsmeldingen her: https://www.nhri.no/2024/menneskerettighetene-i-norge-2023/
Opptak fra Sametingets behandling blir snart tilgjengelig på sametinget.no.

Visste du at NIMs årsmelding ikke bare behandles av Stortinget, men også av Sámediggi - Sametinget?🤩 I dag diskuterte representantene på Sametinget innholdet i NIMs årsmelding for 2023. Alle anbefalingene ble grundig og bredt debattert, og NIMs rådgiver Anders Broderstad var til stede for å følge behandlingen. Her avbildet sammen med sametingspresident Silje Karine Muotka. Lurer du på hvordan det står til med ivaretakelsen av menneskerettighetene i Norge?🤔Les årsmeldingen her: https://www.nhri.no/2024/menneskerettighetene-i-norge-2023/ Opptak fra Sametingets behandling blir snart tilgjengelig på sametinget.no.

Kontakter

Magnus Eide

Magnus Eide

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver 93882453 Magnus' profil på NIMs nettsider
Nora Vinsand

Nora Vinsand

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver 90234737 Noras Profil på NIMs nettsider

NIM – Norges Institusjon for menneskerettigheter

FN anbefaler alle stater å ha en nasjonal institusjon for menneskerettigheter som fremmer og beskytter menneskerettighetene nasjonalt. I Norge har Stortinget gitt denne oppgaven til Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM). NIM er et uavhengig, offentlig organ som organisatorisk er tilknyttet Stortinget.

Norges Institusjon for menneskerettigheter

Akersgata 8
0962 Oslo
Norge