Gå videre til innhold

Siste nytt

Geir Egil Bergjord. Foto: Jannik Abel.

Statsbudsjettet 2024: – Regjeringen anerkjenner behovet for et løft i utstillingsøkonomien for kunstnerne

I dag la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2024. I kulturbudsjettet ligger en økning på 15 millioner kroner i økt driftsstøtte til statlig støttede visningssteder, som skal øremerkes utstillingsvederlag og honorar til kunstnere.
– I stortingsmeldingen «Kunstnarkår» finnes en uttalt ambisjon om at kunstnere kan forvente at utstillingsvirksomhet skal være inntektsgivende, at kun

Valgresultatet er klart: Disse kunstnerne er valgt inn Norske Billedkunstneres stipendkomité og Den Nasjonale Jury

Valgresultatet er klart: Disse kunstnerne er valgt inn Norske Billedkunstneres stipendkomité og Den Nasjonale Jury

Av 3166 stemmeberettigede medlemmer, har 798 avgitt stemme i valget. Det gir en valgdeltakelse på cirka 25,2 prosent.Den Nasjonale Jury (DNJ)
Den Nasjonale Jury (DNJ) består av kunstnere som velges for en periode på to år gjennom av Billedkunstneres (NBK) medlemmer. Medlemskap i NBK er ikke et krav for juryens medlemmer. DNJ har juryeringen av Høstutstillingen, statens kunstu

Jonas Yang Tislevoll vant Den franske pris med verket «The final goodbye».

Jonas Yang Tislevoll vant Den franske pris på Høstutstillingen

«I både arbeid og liv er jeg opptatt av sosiale forskjeller, tilhørighet og identitet. Jeg har brukt dette prosjektet som en forsvarsmekanisme for å grave i min fortid»
Jonas Yang Tislevoll er årets vinner av Den franske pris på Høstutstillingen for verket The final goodbye (2022). Han får et tre måneders opphold i Cité internationale des arts i Paris hvor han vil få mulighet til å utvikle kuns

Anna Ihle er vinner av Høstutstillingsprisen 2023. Foto: Jannik Abel.

Anna Ihle er vinner av Høstutstillingsprisen: «Et verk som er rått, som lukter av spon, svette, eikestøv og morsmelk»


– Det er fantastisk å bli sett. Jeg føler meg kry og veldig glad. I et kunstnerliv stort sett preget av enorme mengder tvil, er det deilig å oppleve at arbeidet kan bety noe for andre, sier Anna Ihle.
– Ikke minst føles dette som en stor anerkjennelse, ettersom jeg tror jeg kanskje er Norges største fan av Høstutstillingen. Dette formatet med fri innsendelse og fagfellevurdering, som med

Sosiale medier

Takk til alle bidragsytere og deltakere på Høstutstillingens årlige formidlingsseminar! 
⁠
Norske Billedkunstnere (NBK) samler formidlere, kunstnere, lærere og andre fagpersoner som ønsker påfyll, verktøy og inspirasjon om hvordan vi kan jobbe med formidling av samtidskunst til barn og unge.⁠
⁠
Seminaret er en del av Kunstkringkastingen, Høstutstillingens flerårige prosjekt rettet mot grunnskolen. Målet er å stimulere flere barn og unge til engasjement og nysgjerrighet rundt samtidskunst, styrke samarbeidet mellom kunstfeltet og skoleverket, og gi involverte elever et langvarig forhold til kunst.⁠
⁠
Årets program inkluderte Kjersti Myrehagen, Søssa Jørgensen og Geir Tore Holm om «10 år på Heidal skule», soso brafield og Thea Haug om «Imagined Futures», Marit Silsand og Sadia Hassan om PRAKSIS Teen Advisory Board, med oppsummering av Camilla von Køppen og Anette Skov. ⁠
⁠
📸: Jannik Abel.

Takk til alle bidragsytere og deltakere på Høstutstillingens årlige formidlingsseminar! ⁠ Norske Billedkunstnere (NBK) samler formidlere, kunstnere, lærere og andre fagpersoner som ønsker påfyll, verktøy og inspirasjon om hvordan vi kan jobbe med formidling av samtidskunst til barn og unge.⁠ ⁠ Seminaret er en del av Kunstkringkastingen, Høstutstillingens flerårige prosjekt rettet mot grunnskolen. Målet er å stimulere flere barn og unge til engasjement og nysgjerrighet rundt samtidskunst, styrke samarbeidet mellom kunstfeltet og skoleverket, og gi involverte elever et langvarig forhold til kunst.⁠ ⁠ Årets program inkluderte Kjersti Myrehagen, Søssa Jørgensen og Geir Tore Holm om «10 år på Heidal skule», soso brafield og Thea Haug om «Imagined Futures», Marit Silsand og Sadia Hassan om PRAKSIS Teen Advisory Board, med oppsummering av Camilla von Køppen og Anette Skov. ⁠ ⁠ 📸: Jannik Abel.

Takk til alle bidragsytere og deltakere på Høstutstillingens årlige formidlingsseminar! 
⁠
Norske Billedkunstnere (NBK) samler formidlere, kunstnere, lærere og andre fagpersoner som ønsker påfyll, verktøy og inspirasjon om hvordan vi kan jobbe med formidling av samtidskunst til barn og unge.⁠
⁠
Seminaret er en del av Kunstkringkastingen, Høstutstillingens flerårige prosjekt rettet mot grunnskolen. Målet er å stimulere flere barn og unge til engasjement og nysgjerrighet rundt samtidskunst, styrke samarbeidet mellom kunstfeltet og skoleverket, og gi involverte elever et langvarig forhold til kunst.⁠
⁠
Årets program inkluderte Kjersti Myrehagen, Søssa Jørgensen og Geir Tore Holm om «10 år på Heidal skule», soso brafield og Thea Haug om «Imagined Futures», Marit Silsand og Sadia Hassan om PRAKSIS Teen Advisory Board, med oppsummering av Camilla von Køppen og Anette Skov. ⁠
⁠
📸: Jannik Abel.

Takk til alle bidragsytere og deltakere på Høstutstillingens årlige formidlingsseminar! ⁠ Norske Billedkunstnere (NBK) samler formidlere, kunstnere, lærere og andre fagpersoner som ønsker påfyll, verktøy og inspirasjon om hvordan vi kan jobbe med formidling av samtidskunst til barn og unge.⁠ ⁠ Seminaret er en del av Kunstkringkastingen, Høstutstillingens flerårige prosjekt rettet mot grunnskolen. Målet er å stimulere flere barn og unge til engasjement og nysgjerrighet rundt samtidskunst, styrke samarbeidet mellom kunstfeltet og skoleverket, og gi involverte elever et langvarig forhold til kunst.⁠ ⁠ Årets program inkluderte Kjersti Myrehagen, Søssa Jørgensen og Geir Tore Holm om «10 år på Heidal skule», soso brafield og Thea Haug om «Imagined Futures», Marit Silsand og Sadia Hassan om PRAKSIS Teen Advisory Board, med oppsummering av Camilla von Køppen og Anette Skov. ⁠ ⁠ 📸: Jannik Abel.

«Jeg har lest og sett mange britiske og amerikanske romantiske komedier, noen av dem har gitt meg mye glede. Men det jeg synes er litt spesielt med K-dramaer, er hvor mye plass og tid vi får til den emosjonelle dybden. Jeg vet ikke om det er lengden på episodene eller bare en annen tilnærming til historieoppbygging, men jeg opplever skildringen over relasjoner som langsom og intim på den deiligste måten. Det vies så mye fokus til de små øyeblikkene: et blikk som varer litt lenge og blir til noe intenst. Den lille innpusten når kjærlighetsinteressen uskyldig stryker over hovedkarakteren. Det er vanskelig å ikke kjenne på spenningen i det.»

Lenke til «Et kjærlighetsbrev til romantiske komedier» i kommentarfelt.

«Jeg har lest og sett mange britiske og amerikanske romantiske komedier, noen av dem har gitt meg mye glede. Men det jeg synes er litt spesielt med K-dramaer, er hvor mye plass og tid vi får til den emosjonelle dybden. Jeg vet ikke om det er lengden på episodene eller bare en annen tilnærming til historieoppbygging, men jeg opplever skildringen over relasjoner som langsom og intim på den deiligste måten. Det vies så mye fokus til de små øyeblikkene: et blikk som varer litt lenge og blir til noe intenst. Den lille innpusten når kjærlighetsinteressen uskyldig stryker over hovedkarakteren. Det er vanskelig å ikke kjenne på spenningen i det.» Lenke til «Et kjærlighetsbrev til romantiske komedier» i kommentarfelt.

Kontakter

Katrine Sviland

Katrine Sviland

Pressekontakt Kommunikasjonsleder Presse og kommunikasjon 938 83 600

Rett til fri kunst. Rett til ytringsfrihet. Rett til beskyttelse av åndsverk.

Norske Billedkunstnere (NBK) er fagorganisasjonen for profesjonelle billedkunstnere i Norge. Med over 3300 medlemmer er NBK Norges største kunstnerorganisasjon.

Norske Billedkunstnere
Akersgata 7
0158 Oslo
Norge