Gå videre til innhold

Nyhetsarkiv

Geir Egil Bergjord. Foto: Jannik Abel.

Statsbudsjettet 2024: – Regjeringen anerkjenner behovet for et løft i utstillingsøkonomien for kunstnerne

I dag la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2024. I kulturbudsjettet ligger en økning på 15 millioner kroner i økt driftsstøtte til statlig støttede visningssteder, som skal øremerkes utstillingsvederlag og honorar til kunstnere.
– I stortingsmeldingen «Kunstnarkår» finnes en uttalt ambisjon om at kunstnere kan forvente at utstillingsvirksomhet skal være inntektsgivende, at kun

Valgresultatet er klart: Disse kunstnerne er valgt inn Norske Billedkunstneres stipendkomité og Den Nasjonale Jury

Valgresultatet er klart: Disse kunstnerne er valgt inn Norske Billedkunstneres stipendkomité og Den Nasjonale Jury

Av 3166 stemmeberettigede medlemmer, har 798 avgitt stemme i valget. Det gir en valgdeltakelse på cirka 25,2 prosent.Den Nasjonale Jury (DNJ)
Den Nasjonale Jury (DNJ) består av kunstnere som velges for en periode på to år gjennom av Billedkunstneres (NBK) medlemmer. Medlemskap i NBK er ikke et krav for juryens medlemmer. DNJ har juryeringen av Høstutstillingen, statens kunstu

Jonas Yang Tislevoll vant Den franske pris med verket «The final goodbye».

Jonas Yang Tislevoll vant Den franske pris på Høstutstillingen

«I både arbeid og liv er jeg opptatt av sosiale forskjeller, tilhørighet og identitet. Jeg har brukt dette prosjektet som en forsvarsmekanisme for å grave i min fortid»
Jonas Yang Tislevoll er årets vinner av Den franske pris på Høstutstillingen for verket The final goodbye (2022). Han får et tre måneders opphold i Cité internationale des arts i Paris hvor han vil få mulighet til å utvikle kuns

Lotte Konow Lund er vinner av  Norske Grafikeres Fonds grafikkpris på Høstutstillingen 2023. Foto: Jannik Abel.

Lotte Konow Lund fikk Høstutstillingens grafikkpris: «Hun snakker kunstnernes sak»

Vi vil i år, gjennom denne prisen, sette fokus på grafikken og silketrykket også som et verktøy for protest, at vi har rett til å si ifra, og oppfordre alle til å kjempe sammen for bedre kår for kunstnere, sier representant for prisjuryen Ane Thon Knutsen.

ÅTTE PUNKTER FOR ET VELLYKKET ATELIERBESØK (2023) består av en tekst i Høstutstillingens katalog, og et silketrykk. Teksten forklarer ba

Anna Ihle er vinner av Høstutstillingsprisen 2023. Foto: Jannik Abel.

Anna Ihle er vinner av Høstutstillingsprisen: «Et verk som er rått, som lukter av spon, svette, eikestøv og morsmelk»


– Det er fantastisk å bli sett. Jeg føler meg kry og veldig glad. I et kunstnerliv stort sett preget av enorme mengder tvil, er det deilig å oppleve at arbeidet kan bety noe for andre, sier Anna Ihle.
– Ikke minst føles dette som en stor anerkjennelse, ettersom jeg tror jeg kanskje er Norges største fan av Høstutstillingen. Dette formatet med fri innsendelse og fagfellevurdering, som med

Johanna Zwaig er en av tre inviterte kunstnere i årets utstilling. Hun har sin performance «Baraye» lørdag 9. september. Foto: Jannik Abel.

Høstutstillingen, statens 136. kunstutstilling åpner 9. september: Her er programmet for åpningshelgen

– Publikum kan forvente en utstilling som tar innover seg mennesket, samtiden, og som går inn i større spørsmål som preger samtiden, med da gjennom enkeltindividet, sier juryleder Marius Moldvær.
Sammen med kultur-og likestillingsminister Lubna Jaffery og styreleder i Norske Billedkunstnere, Geir Egil Bergjord, skal han åpne Høstutstillingen 2023, statens 136. kunstutstilling for de deltakende

Vis mer

Rett til fri kunst. Rett til ytringsfrihet. Rett til beskyttelse av åndsverk.

Norske Billedkunstnere (NBK) er fagorganisasjonen for profesjonelle billedkunstnere i Norge. Med over 3300 medlemmer er NBK Norges største kunstnerorganisasjon.

Norske Billedkunstnere
Akersgata 7
0158 Oslo
Norge