Gå videre til innhold
Hilde H. Honerud

Bilde -

Hilde H. Honerud

Født 1977 i Kongsberg, bosatt i Kongsberg It is a light which objectifies everything and confirms nothing 2018 Fotoserie Hjørne av telt, Moria Camp 142 x 113 cm
  • Lisens: Bruk i media
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
  • Kreditering: Vegard Kleven / NBK
  • Filformat: .jpg
  • Størrelse: 900 x 1200, 861 KB
Last ned

Tags

Pressekontakt

Katrine Sviland

Katrine Sviland

Pressekontakt Kommunikasjonsleder Pressekontakt / nettredaktør 938 83 600