Gå videre til innhold
Elever fra Tøyen skole i samtale med formidler Inger Fure Grøtting under Høstutstillingen 2018.
Elever fra Tøyen skole i samtale med formidler Inger Fure Grøtting under Høstutstillingen 2018.

Nyhet -

Høstutstillingen blir en hovedarena for skoleelevers møte med samtidskunst

Sparebankstiftelsen DNB gir Norske Billedkunstnere (NBK) 1.4 millioner til et treårig formidlingsprosjekt rettet mot barn og unge. 

– Mange elever i dag opplever at skolen, og samfunnet forøvrig er ute etter en fasit. I møte med samtidskunsten er det aldri slik – en tolkning av et verk har aldri to streker under svaret, sier utstillingsleder for Høstutstillingen, Charlotte Dølvik. 

– Med en såpass unik bredde er Høstutstillingen en ypperlig arena for å gjøre barn og unge nysjerrige på kunsten, og gi de et rom der de oppfordres til å tenke fritt, være kritiske og øve seg på å sette ord på egne tanker. Med tilskuddet fra Sparebankstiftelsen DNB kan vi nå starte et omfattende opplegg for lærerseminarer og gratis formidling til skoleelever, og det er fantastisk at vi fremover kan gi et slikt tilbud, sier hun. 

Sparebankstiftelsen DNB ønsker å bidra til økt deltakelse i kunst og kulturlivet, og gjør dette både gjennom å støtte skapende kunstmiljøer og formidlingstiltak.

– Vi vil gjerne samarbeide med kunstnerorganisasjonene, og i dette prosjektet har vi sammenfallende interesser med Norske Billedkunstnere. Å prøve ut ulike måter å formidle samtidskunsten på for å finne en formidlingspraksis som både kunsten og skolen er tjent med er en ambisjon som vi heier på og ser frem til å følge med på, sier Birthe M. Selvaag, som jobber med tildelinger innen kunst og kultur i Sparebankstiftelsen DNB.

Bysten K.L.D.M. No.G35. Korleis Likar De Meg No? Mulla G-35 av Ole John Aandal var popular blant Tøyen-elevene. 

Dekker et behov 

Det treårige prosjektet har fått navnet Kunstkringkastingen, og vil også inkludere egne lærerseminarer, et forum der lærere, kunstnere og formidlere møtes. Her vil man se på hvordan praksis på kunstfeltet og i pedagogikken hører sammen. Et sentralt tema blir spørsmålet om hvordan kunsten kan bidra til å gi barn og unge verktøy for å for å tolke alle inntrykk de utsettes for i dag. 

– Vi opplever at kunstfagene får mindre og mindre plass i skolen. Høstutstillingen tar her et ansvar for å heve forståelsen for hvordan samtidskunst og kunstutstillinger kan være viktige arenaer for læring – ikke bare i kunstfagene, men også tverrfaglig i fag som for eksempel norsk, historie og samfunnsfag. Vi må bryte forestillingen om at samtidskunsten er elitistisk og vanskelig tilgjengelig, sier Dølvik.

– Vi står overfor store endringer i samfunnet, og samtidskunsten er – i likhet med vitenskap – et samfunnsfelt og kritisk refleksjonsrom vi har til å forstå og tolke verdenen vi lever i, sier utstillingskoordinator Hanne Gudrun Gulljord som snart er i gang med å sette prosjektet ut i livet. 

Verket Livsløgn – Trollveggen av Ingeborg Annie S. Lindahl hang i foajeen under Høstutstillingen 2018. Utstillingen er Norges viktigste scene for samtidskunst med fri innsendelse. 

Enestående i Europa

Den første Høstutstillingen ble holdt i 1882 i Studentersamfunnets store sal, og var på mange måter en kunstnerstyrt protest på den konservative utstillingspraksisen som rådet i Kristiania kunstforening. I 1884 inngikk billedkunstnerne en avtale med staten – som gjennom et årlig tilskudd skulle sikre økonomien. Fra da av ble kunstnernes egen utstilling en årlig nasjonal kunstmønstring. I dag er Høstutstillingen enestående i Europa. Høstutstillingen er landets eldste kunstnerdrevne visningsarena for samtidskunst, og som sådan representerer den en av grunnsteinene i norsk kunstliv – fagfellevurderingen. Den arrangeres av billedkunstnernes fagorganisasjon Norske Billedkunstnere. 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Katrine Sviland, kommunikasjonsrådgiver i Norske Billedkunstnere
E-post: katrine@norskebilledkunstnere.no
Telefon: 938 83 600


Om Høstutstillingen: 

Statens kunstutstilling, Høstutstillingen er en kunstnerjuryert gruppeutstilling basert på fri innsendelse. Siden den åpnet dørene for første gang i 1882 har den vært en magnet for kunstnere, kritikere og publikum. Søknadsfrist for Høstutstillingen 2019, statens 132. kunstutstilling, er 4. mars. Alle kunstnere som bor i Norge og norske kunstnere bosatt i utlandet ønskes velkommen til å søke. Alle arbeider blir vurdert av Den Nasjonale Jury (DNJ) – som består av kunstnere, og som velges av Norske Billedkunstneres medlemmer. 


Om Sparebankstiftelsen DNB:

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse med et todelt formål: Å ivareta sparebanktradisjonen med å gi bidrag til allmenn nytte, og å være langsiktig eier i DNB. Stiftelsen eier 8 prosent i DNB, og utbyttet fra disse aksjene finansierer stiftelsens samfunnsnyttige innsats.

Sparebankstiftelsen DNB er den største av Norges 30 sparebankstiftelser, og har som sitt geografiske kjerneområde fylkene Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark og Oppland, samt kommunen Ringsaker i Hedmark. Støtte til lokale prosjekter gis innenfor dette området.

Videre gir stiftelsen støtte til nasjonale tiltak, bidrar med kunst til norske museer, og med strykeinstrumenter til ledende norske musikere. Stiftelsen driver også kulturhuset Sentralen i gamle Christiania Sparebank i Øvre Slottsgate 3. Sparebankstiftelsen DNB opprettet i 2016 Amediastiftelsen, som eier mediekonsernet Amedia.

Sparebankstiftelsen DNB ble opprettet av Gjensidige NOR Sparebank i 2002, og har siden starten tildelt 4,5 milliarder kroner til allmennyttige formål.

«Vi utløser gode krefter» er Sparebankstiftelsen DNBs visjon. Stiftelsen ønsker å bidra til et samfunn med aktive og ansvarsbevisste mennesker, og støtter særlig prosjekter som skaper engasjement, deltakelse og tilhørighet for barn og unge.

Emner

Pressekontakt

Håvard Holmefjord

Håvard Holmefjord

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver (vikar) Presse og kommunikasjon +47 41 00 34 75
Emma Karlsen

Emma Karlsen

Pressekontakt Utstillingskoordinator Høstutstillingen 223 43 314

Rett til fri kunst. Rett til ytringsfrihet. Rett til beskyttelse av åndsverk.

Norske Billedkunstnere (NBK) er fagorganisasjonen for profesjonelle billedkunstnere i Norge.

Norske Billedkunstnere
Akersgata 7
0158 Oslo
Norge