Gå videre til innhold
Valgresultatet er klart: Disse kunstnerne er valgt inn Norske Billedkunstneres stipendkomité og Den Nasjonale Jury

Nyhet -

Valgresultatet er klart: Disse kunstnerne er valgt inn Norske Billedkunstneres stipendkomité og Den Nasjonale Jury

Av 3166 stemmeberettigede medlemmer, har 798 avgitt stemme i valget. Det gir en valgdeltakelse på cirka 25,2 prosent.


Den Nasjonale Jury (DNJ)

Den Nasjonale Jury (DNJ) består av kunstnere som velges for en periode på to år gjennom av Billedkunstneres (NBK) medlemmer. Medlemskap i NBK er ikke et krav for juryens medlemmer. DNJ har juryeringen av Høstutstillingen, statens kunstutstilling som sitt viktigste arbeidsområde, og det kunstneriske ansvaret for utstillingen. Juryens kunstneriske avgjørelser må ikke begrunnes og kan ikke overprøves.

Ordinære medlemmer 2024/2025

 • Årikstad, Lasse (1983), Agder
 • Raddum, Fredrik (1973), Oslo
 • Lindahl, Ingeborg Annie (1981), Troms og Finnmark
 • Honerud, Hilde (1977), Viken
 • Benammar, Hanan (1989), Oslo
 • Roloff, Hanna (1985), Oslo

Vararepresentanter

 • Trydal, Lena (1994), Oslo
 • Heilevang, Sara Kollstrøm (1991), Vestland
 • Iversen, Thomas (1985), Oslo
 • Otzko, Ina (1972), Nordland
 • Sørlid, Henrik (1989), Troms og Finnmark
 • Mørck, Monika (1984), Trøndelag

Norske Billedkunstneres stipendkomité

Stipendkomiteen består av ti kunstnere som velges av NBKs medlemmer for to år av gangen. Kunstnerne som foreslås til vervet behøver ikke å være medlemmer av NBK eller andre fagorganisasjoner. Stipendkomiteen innstiller til Statens kunstnerstipend (Kulturdirektoratet), samt stipender fra Billedkunstnernes Vederlagsfond (BKV) og Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH). Stipendkomiteen er også ansvarlig for behandling av søknader om prosjektstøtte fra BKV (to ganger årlig), behandling av søknader om opphold ved Skandinavisk forening i Roma (en gang i året) samt nominering av kunstnere til Lorck Schive Kunstpris (annethvert år).

Ordinære medlemmer 2023–2025

 • Bjørneboe, Esther (1972), Oslo
 • Bring, Ebba (1958), Oslo
 • Yamamoto, Kiyoshi (1983), Vestland
 • Hasselknippe, Tiril (1984), Rogaland
 • Bergh, Sissel M (1974), Trøndelag
 • Høie, Johannes (1981), Oslo
 • Hagen, Else Marie (1963), Oslo
 • Løvgren, Åse (1975), Vestland
 • Nygård, Randi (1977), Oslo
 • Furunes, Anne-Karin (1961), Trøndelag

Vararepresentanter

 • Bø, Ole Martin Lund (1973), Oslo
 • Aasan, Øystein (1977), Agder/Berlin
 • Gullesen, Sverre (1980), Viken
 • Rasmussen, Hans Hamid (1963), Oslo
 • Baltzersen, Idun (1987), Stockholm
 • Pettersson, Jan Stefan (1956), Oslo
 • Busse, Tanya (1982), Tromsø
 • Tuleubek, Ayatgali (1985), Oslo
 • Kvendseth, Gabriel (1984), Vestland
 • Jorkjen, Finn Adrian (1990), Oslo


Emner

Kontakter

Katrine Sviland

Katrine Sviland

Pressekontakt Kommunikasjonsleder Presse og kommunikasjon 938 83 600

Rett til fri kunst. Rett til ytringsfrihet. Rett til beskyttelse av åndsverk.

Norske Billedkunstnere (NBK) er fagorganisasjonen for profesjonelle billedkunstnere i Norge. Med over 3300 medlemmer er NBK Norges største kunstnerorganisasjon.

Norske Billedkunstnere
Akersgata 7
0158 Oslo
Norge