Skip to main content

100 millioner kroner til ny stipendordning: – Vi er glade for at kulturministeren har lyttet til kunstnerne

Pressemelding   •   mai 29, 2020 14:42 CEST

Styreleder Ruben Steinum.

– Dette er et viktig gjennomslag for kunstnerne. Vi er glade for at Abid Raja har lyttet til vårt innspill om behovet for nye stipender. Dette vil være til hjelp for mange.

I dag lanseres et nytt stipend til kunstnere, på 100 millioner kroner, som del av en utvidelse av kompensasjonsordningene for kulturfeltet. 70 millioner skal fordeles gjennom Statens kunstnerstipend. De resterende 30 millionene deles ut av Fond for utøvende kunstnere i form av krisestipend. Ifølge NRK regner kulturdepartementet med å gi stipend til over 300 kunstnere, der hver enkelt kan få opptil 200 000 kroner.

– I tillegg til en ny stipendordning gir Abid Raja i dag et viktig signal til kunstnerne når han sier at departementet vil være på tilbudssiden med å gjøre fortløpende justeringer av ordningene for inntektssikring. Jeg oppfatter det slik at han her anerkjenner at dette tiltaket alene ikke er tilstrekkelig, sier Steinum.

Norske Billedkunstnere (NBK) har i en rekke innspill informert de ansvarlige departementene om at profesjonelle kunstnere ikke passer inn i regjeringens sjablongbaserte kompensasjonsløsninger for tapt inntekt. Blant annet ble det besluttet at beregningsgrunnlaget for inntektskompensasjon for næringsdrivende kun skal baseres på næringsinntekt for 2019. I praksis ekskluderer dette kunstnere – som ofte jobber i sykluser som strekker seg over flere år, med ulike faser for investering, produksjon og utvikling, realisering av prosjekter, oppdrag og salg. Kunstnere har falt mellom Nav-ordningene og blitt stående uten inntekt. 

Ett av fire primærtiltak for å få kunstnere gjennom krisen

– Flere stipender er ett av fire primærtiltak som vil være nødvendig for å ivareta billedkunstnerne gjennom krisen. Det er fortsatt avgjørende å få en tilpasset kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere, samtidig med at det er nødvendig å få etablert et offentlig innkjøpsfond og økt bruk av kunst i offentlig rom, sier Steinum. 

I en undersøkelse blant NBKs 3000 medlemmer ble det registrert over 100 inntektskombinasjoner for perioden mars og april. Inntektene kommer fra frilansoppdrag, stipender, midlertidige ansettelser, lønnsarbeid på timer og små stillinger som ansatte. Det gjennomgående er at kunstnere har minst to inntektskilder. Når inntektene fra de forskjellige kildene ikke er høye nok, er ingen av ordningene aktuelle, derfor har NBK tatt til orde for at beregningsgrunnlaget må basere seg på samlet inntekt

– For at kompensasjonsordningen skal fungere så er det avgjørende at beregningsgrunnlaget endres slik at den ivaretar kunstnere med kombinasjonsinntekter som går i sykluser, sier Steinum.

Norske Billedkunstnere (NBK) er fagorganisasjonen for profesjonelle billedkunstnere i Norge. NBK arbeider for å ivareta billedkunstnernes faglige, ideelle, økonomiske og sosiale rettigheter og interesser. NBK arrangerer Høstutstillingen – Norges største arena for presentasjon av norsk samtidskunst, og fungerer videre som innstillingsorgan for statlige og andre stipend- og støtteordninger for billedkunstnere. Norske Billedkunstnere eier og utgir fagbladet Billedkunst.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.